Where is Santa? Hvor er nissen?

Photo:

Where is Santa? Hvor er nissen?

Written by: Michael Lyngstad

Photo:

Todays prize is free training at SiB spring 2014 (Worth 990,-). Dagens premie er et gratis treningskort hos SiB våren 2014. (Verdi 990,-)

The correct answer is c) Meyermarken. Congratulations to Isabelle Øvremo who got the answer right and has won membership at SiB training next semester.

  • Which park is Santa in? *

Rules ang regulations

Written by: Michael Lyngstad

Photo:

Please note that the following rules apply.

A picture of the Study Bergen Santa will be published at 00:01 each day. You may answer until 24:00. Answers given before or after this time will not be included in the draw.

Informasjon og regler:

Vi gjør oppmerksom på at følgende regler gjelder.

Et bilde av Utdanning i Bergen-nissen vil bli publisert hver dag klokken 00:01. Du kan levere svar frem til 24:00. Svar avgitt utenfor dette tidsrommet vil ikke bli tatt med i trekningen.

Contact

Follow us