Åpen dag 2022 - Arrangørinformasjon

På Åpen dag inviteres studiesøkende til å besøke de ulike studiestedene i Bergen. Det arrangeres i samarbeid mellom åtte studiesteder og koordineres av Utdanning i Bergen.

Innhold:

  1. Viktige datoer og frister
  2. Veileder til faglige filmer
  3. Kontaktinformasjon til prosjektgruppen

Målet med Åpen dag er å hjelpe studiesøkende til å ta et godt studievalg. Arrangementene skal være mest mulig spisset mot et enkelt studieprogram, gi et ekte innblikk i hva studieprogrammet går ut på og en opplevelse av hvordan det er å studere det. Å gjøre overgangen fra videregående skole til studentlivet trygg og oversiktlig, er spesielt viktig for alle studiesøkende som har hatt en annerledes hverdag som følge av pandemien.

Vinteren 2022 kan det fortsatt være smittevernsbestemmelser som påvirker gjennomføringen av større arrangement. Skolene gir samtidig tydelige tilbakemelding om at et fysisk møte på studiestedene er svært viktig for elevene som skal velge høyere utdanning. Åpen dag planlegges derfor som et fysisk arrangement i februar 2022.

Rammene for dagene, med antall mulige gjennomføringer per studieprogram, blir satt opp seinere i samarbeid med smittvernsmyndigheter i kommunen.

Program 2022

Lørdag 12.02.22

Åpen dag – Student for en dag
Hovedmålgruppen er tilreisende elever fra andre fylker.
Studieprogram som rekrutterer utenfra fylket, samt de som rekrutterer fra målgrupper i jobb, oppfordres spesielt til å ha program denne dagen.

Søndag 13.02.22

Åpen dag – Studieklar
Institusjonsnøytralt program i regi av Utdanning i Bergen. Studiestedene deltar på stands.

Mandag 14.02.22

Åpen dag – Student for en dag
Hovedmålgruppe er VG3 elever fra skolene i Vestland, som har inntil 1,5 times reisevei til Bergen

 

Sentrale datoer

Dato

Milepæl

Ansvarlig

16. sept

Frist for å melde inn behov for nye faglige filmer til programsidene

Fagmiljøene via prosjektgruppen

06.–08. okt

Innspilling av nye faglige filmer

 

11. november

Frist for å levere program for Åpen dag

Fagmiljøene via prosjektgruppen

02. desember

Program for Åpen dag kunngjøres på nettsidene

Utdanning i Bergen

24. januar 22

Påmeldingen til Åpen dag åpner

Utdanning i Bergen

 

Timeplanlegging og reservasjon av rom til Åpen dag

Åpen dag tar stort beslag i undervisningsrom på campus. Vinteren 2022 kan det fortsatt være bestemmelser knyttet til avstand mellom seter i undervisningsrom. Det oppfordres derfor til at Åpen dag tas inn i planleggingen av undervisningen for 2022, slik at nok undervisningsrom vil være tilgjengelig for Åpen dag-arrangementene.

Faglige filmer

Faglige filmer ble utviklet for Åpen dag 2021 for å pirre elevenes nysgjerrighet for det faglige i ulike studieprogram. De skal være et supplement til annet rekrutteringsinnhold i videoformat, hvor fokuset ofte kan ha en dreining mot campus, eller utenomfaglige aktiviteter knyttet til studentlivet.

Faglige filmer er en satsning som videreføres for 2022. Filmene blir en del av program- og påmeldingssidene på opendag.no og kan hjelpe elever å velge hvilket arrangement de vil besøke. Hvis Åpen dag i verste fall må avlyses som fysisk arrangement i 2022, vil filmene bidra til å nå noen av målene med dagen.

Innspilling av faglige filmer med felles profesjonell regi, er et tilbud til fagmiljøene for å gjøre produksjon av videoinnhold effektiv og lett tilgjengelig med god kvalitet.

Se veileder og tips for faglige filmer.

Spørsmål?

Har du spørsmål om Åpen dag, ta kontakt med hei@utdanningibergen.no. eller prosjektkoordinatoren ved din institusjon.

Prosjektgruppen består av:

Michelle Ingrid Greene, Utdanning i Bergen, prosjektleder
Jørgen Thune Johnsen, Universitetet i Bergen
Silje Kathrine Høyland, Høgskulen på Vestlandet
Martha Sandtorv, Norges Handelshøyskole
Liv Fjeldstad, Handelshøyskolen BI
Petter Lønningen, Høyskolen Kristiania
Jo Stevenson, NLA Høgskolen
Geir Johannessen, VID Vitenskapelige høgskole
Mirjam Lundhaug, Fagskolen i Hordaland