Ungdomsskole

Du som er elev på ungdomsskolen har mange spennende karrieremuligheter foran deg. Skal du for eksempel velge yrkesfag eller studieforberedende program på videregående? Hva vil du jobbe med i fremtiden? Hva er drømmene dine?