Studentmedarbeider opptak

Konsulent

Arbeidsoppgaver

Studieavdelingen (SA) ved UiB har behov for inntil 8 studentmedarbeidere (konsulent) i 100 % stilling som skal jobbe med opptak av studenter til grunnstudier gjennom Samordna opptak og masteropptak sommeren 2020. Som konsulent på opptaksgruppen vil du jobbe sammen med andre i ett av to team (grunnstudier eller masterstudier). Hvert team koordineres av en fast ansatt på Studieavdelingen. Vi ser etter sommervikarer som trives med teamarbeid, men like fullt kan jobbe systematisk og nøyaktig på egenhånd. Hvert år får UiB ca. 4000 søknader om opptak til masterstudier og ca. 10000 søknader til grunnstudier, og vi jobber derfor mot definerte tidsfrister for å gjennomføre opptakene. Nødvendig opplæring vil bli gitt.
 
5 stillinger er knyttet til saksbehandling av opptak til grunnstudier, med tilsetning i perioden uke 21– uke 29/31. 
3 stillinger er knyttet til saksbehandling av opptak til masterstudier, med tilsetning i perioden uke 18 – uke 29/31.
 
Arbeidsoppgavene til studentmedarbeiderne er:
- Saksbehandling og vurdering av søknader
- Informasjon og veiledning av søkere 

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til UiBs studietilbud
 • God IT-kompetanse 
 • Gode språkkunnskaper i skriftlig og muntlig norsk og engelsk Det er en fordel at du er aktiv student

Tilleggskrav for stillinger knyttet til masteropptak:

 • Student, fortrinnsvis på masternivå 
 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • Trives med å jobbe mot frister og perioder med stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Erfaring fra universets- og høgskolesektoren
 • God erfaring med saksbehandling
 • Lønn etter avtale

Generell informasjon

Det er en forutsetning for tilsetting at du kan jobbe gjennom hele perioden, og det er ikke mulig å ta ut ferie i tilsettingsperioden. Det vil være mulig å ha fravær for å gjennomføre skoleeksamen.

Vi ber om at du spesifiserer hvilken stillingsgruppe du søker på. Hvis du ønsker å søke begge stillingene, ber vi om at du spesifiserer dette i søknaden.
 
Du må laste opp følgende dokumentasjon:
• CV
• Karakterutskrift fra høyere utdanning
• Arbeidsattester av nyere dato
• Referanser
 
Informasjon om søknadsprosessen
• Søknadsfrist: 31. januar 2020
• Aktuelle kandidater kalles inn til intervju
• Tilsetting foretas i løpet av februar