Saksbehandler opptak

Saksbehandler opptak

Arbeidsoppgaver

Studieavdelingen (SA) har behov for en saksbehandler i 100 % stilling som skal jobbe med opptak av studenter til grunnstudier gjennom Samordna opptak og masteropptak.  Saksbehandleren vil være en del av opptaksgruppen, og vil få oppgaver på tvers av opptakene. Saksbehandleren inngår i saksbehandlerteamet for opptak til grunnstudier i juni/juli. 
 
Vi ser etter en person som trives med teamarbeid, men like fullt kan jobbe systematisk og nøyaktig på egenhånd. Hvert år får UiB 3000-4000 søknader om opptak til masterstudier og 8000-10000 søknader om gradsstudier, og vi jobber derfor mot definerte tidsfrister for å gjennomføre opptaket. Personen som ansettes vil også kunne fungere som back-up for opptaksleder (opptak til grunnstudier) ved behov. Nødvendig opplæring vil bli gitt.
Tilsettingsperiode 16. mars til 30. august 2020. 
 

Kvalifikasjoner

 • Relevant administrativ praksis
 • Erfaring med behandling av søknader for opptak er en fordel
 • Kjennskap til studieadministrative system på UiB er en fordel 
 • Gode språkkunnskaper i skriftlig og muntlig norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet.
 • Trives med å jobbe mot frister og perioder med stort arbeidspress.

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Erfaring fra universets- og høgskolesektoren
 • God erfaring med saksbehandling
 • Lønn etter avtale

Generell informasjon

Det er en forutsetning for tilsetning at du kan jobbe gjennom hele perioden, men det vil være mulig å ta ut noe ferie i periodene utenom juni og juli. 

Du må laste opp

 • CV
 • Karakterutskrift fra høyere utdanning
 • Arbeidsattester av nyere dato
 • Referanser

Informasjon om søknadsprosessen

 • Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Aktuelle kandidater kalles inn til intervju 
 • Tilsetting foretas i løpet av februar