Karriereprosjekter

Utdanning i Bergen skal jobbe for at nyutdannede kandidater er attraktive for samfunns- og arbeidslivet i regionen. Utdanningsinstitusjonene, samfunns- og arbeidslivet skal gjennom et mer systematisk samarbeid bidra til å styrke rekrutteringen av nyutdannede til regionen.

Jobbsidene

Gjennom jobbsidene våre kobler vi studenter i Bergen med arbeidsgivere i regionen. Her kan bedrifter legge ut ledige stillinger for studenter.  Vi legger også til rette for oppgavesamarbeid mellom bedrifter og UiB-studenter, og vi samler informasjon for bedrifter som ønsker å tilby praksisplasser.

I en egen artikkelserie viser vi frem hvordan ulike typer utdanninger kan føre til overraskende karriereveier. Vi ønsker å vise frem hvordan kompetansen man tilegner seg i studietiden kan brukes i arbeidslivet. 

Karrierekobling på Åpen dag

I programmet for de ulike fagarrangementene på Åpen dag skal det komme tydelig frem hva slags kompetanse studentene på studieprogrammet får. Programmet skal også inneholde tips til relevante arbeidsmuligheter man får med utdanningen etter fullført studieløp. Målet er at studentene skal være bevisste på hvilken kompetanse de oppnår ved å ta den konkrete utdanningen, og at de skal se utdanningen som en del av en karrierelæringsprosess som de skal fortsette når de kommer ut i arbeidslivet etter studiene.