Standskisser

Skrevet av: Michael Lyngstad

Foto:

OBS: Standskissene er basert på antallet vegger jeg trodde vi ville få. Dette kan avvike i virkeligheten, så det må dere avklare dere imellom når dere rigger til på messen.

Følg oss