Bedriftsbesøk for studenter 6. november

Foto: Pål Bentdal

Bedriftsbesøk for studenter 6. november

Skrevet av: Michael Lyngstad

Foto: Pål Bentdal

I samarbeid med Bergen Næringsråd inviterer vi studenter til å besøke attraktive bedrifter i Bergensområdet. Arrangementet er gratis.

Registreringen til dette arrangementet er nå stengt.

Bergen Næringsråd og bedriftene ønsker at et bredt spekter av fagmiljøene deltar på turen. Spesielt er studenter ved Humanistiske- og Samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen velkomne.

Bedriftene har store aktiviteter knyttet til subsea og både ingeniører og andre studenter ved Høgskolen i Bergen vil være en naturlig målgruppe. Studenter ved Norges Handelshøyskole innenfor de fleste studieretninger vil også kunne finne relevante jobber innenfor disse firmaene.

I løpet av dagen skal man besøke:

Coast Center Base (CCB) på Ågotnes er eit selskap som driv med forsyningstjenester til Nordsjøen, er base for teknisk vedlikehold, og har eit betydeleg havneareal. Ågotnesområdet har blitt det største subseaområdet i Nordsjøbassenget, og CCB er lokomotivet i Ågotnes Industriområde.

Meir informasjon: http://www.coastcenterbase.no/

Norwegian Centres of Expertice (NCE) er 12 utpeikte næringsklynger, som, innanfor sitt felt, hevdar seg i verdenstoppen. NCE-programmet er eit samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. NCE Subsea samlar den verdsleiande subsea-næringa på Ågotnes, og arbeider for å styrke og internasjonalisere bedriftene, innovasjonen og utdanninga på feltet.

Meir informasjon: http://www.ncesubsea.no/page/5624/About_us

Endelig program:

Her er endelig versjon av programmet for i morgon.

12.30 – Avreise fra Olav Kyrres Gate, v/ Peppes Pizza.
13.10 – Presentasjon av Coast Center Base
13.30 – Presentasjon av NCE Subsea
14.00 – Pause
14.15 – FMC Technologies
15:00 – Fjell Subsea Products
15.30 – Middag
16.30 – Omvisning på CCB i buss, deretter retur til Festplassen

 

Arrangementetet er kun tilgjengelig for studenter ved en av Utdanning i Bergens medlemsinstitusjoner. (UiB, NHH, HiB, KHiB, NLA, Betanien og Haraldslpass)

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Har du meldt deg på, men har likevel ikke anledning til å delta ber vi deg gi beskjed til utdanningibergen@uib.nno slik at vi kan frigjøre plassen din.

Kontakt

Følg oss