Fellesmøte om semesterstart

Foto: Utdanning i Bergen

Fellesmøte om semesterstart

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto: Utdanning i Bergen

Utdanning i Bergen vil gjerne invitere til et fellesmøte om semesterstart onsdag 11. juni kl 09:00 - 12:00. Møtet er gratis og avsluttes med lunsj.

 

Ved semesterstart 2014 vil nærmere 7500 studenter begynne ved institusjonene for høyere utdanning i Bergen. En vesentlig forutsetning for at de nye studentene skal lykkes i sine respektive studieløp, er at de raskt blir integrert ved sine utdanningsinstitusjoner. Det er også av stor betydning at de blir kjent med og føler seg trygge i byen. Aktivitetene som foregår i semesterstartuken er derfor viktige for å sikre en god integrering av de nye studentene.

Vi er mange aktører som har et ansvar for at semesterstartuken går trygt for seg og fungerer etter intensjonene. I felleskap kan vi jobbe forebyggende og utveksle erfaringer. Vi inviterer derfor til et fellesmøte om semesterstart og håper at så mange som mulig som er involvert i semerstartsuken setter av tid til å være med. 


Program
Sted: Egget, Studentsenteret

09:00 Registering med kaffe
09:15 Informasjon om dagen v/Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen og styreleder Utdanning i Bergen
09:20 Velkommen v/byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen
09:30 Innlegg fra Olaf Haavik v/Fadderlederforum og Helga Hodne v/faddervaktordningen
10:00 Innlegg fra Synnøve Fluge v/Møhlenpris velforening
10:10 Innlegg v/Tone Loftesnes Kornli patruljeseksjonen, Bergen sentrum politistasjon
10:30 Pause m/kaffe
10:50 Innlegg v/Tine Blomfeldt, prosjektleder for rusmiddelforebyggende arbeid Studentsamskipnaden i Bergen, og Jar Reinert Karlsen, førsteamanuensis senter for vitenskapsteori
11:00 Betydningen av studenter for Bergen - v/Solveig Holm Bergen Næringsråd
11:30 Paneldiskusjon - Mange gode tiltak er i gang. Hva bør fokus være fremover?
Ordstyrer Oddrun Samdal,  
I panelet:
Politiet v/Tone Loftesnes Kornli
Faddervaktordningen/fadderforum ved Olaf Haavik og Helga Hodne
Kompetansesenteret for rus ved Kari Lossius Klinikkdirektør for Bergensklinikkene
Utdanningsinstitusjonene v/Adm.direktør Audun Rivedal Høgskolen i Bergen
12:00 Oppsummering
12.15 Lunsj

Seminaret er gratis, men vi ber om at du melder deg på ved å benytte skjemaet nedenfor: