Lunsjmøte: Integrering av studenter i nærmiljøet

Semesterstart UiB 2016


Semesterstartsuken og åpning av det akademiske året representerer en viktig milepæl for de nesten 9000 studenter som begynner ved utdanningsinstitusjonene i Bergen hver august.

En god overgang til studentlivet er en viktig forutsetning for at de nye studentene skal lykkes i sine respektive studieløp. Mye ressurser legges ned i å integrere studenter ved sine utdanninginstitusjoner, i byen og i sitt nærmiljø som sådan. Arbeidet videreutvikles kontinuerlig og kan vesentlig styrkes med dialog, erfaringsutveksling og samhandling.  Utdanning i Bergen inviterer derfor til et åpent møte for alle som er involvert i eller interessert i hvordan dette arbeidet kan styrkes på best mulig måte. 

Arrangementet er gratis, men påmeldingsskjemaet nedenfor må brukes for å kunne delta. Påmeldingsfrist mandag 16. mai

Dato: tirsdag 23. mai   Tidspunkt: 10:45 - 13:15   Sted: Litteraturhuset - rom Alver

Program

10:45 - 11:00 Registrering og lunsjservering
11:00 - 11:10 Åpning ved Erlend Horn
Byråd for sosial, bolig og inkludering
11:10 - 11:20

Faglig og sosial integrering av studenter
Oddrun Samdal, viserektor for utdanning Universitetet i Bergen

11:20 - 11:55

Utdanningsinstitusjonenes satsning på integrering av studenter

11:55 - 12:05

Faddervaktordningen  
Ida Landmark Fjermestad, Prosjektleder Faddervaktordningen

12:05 - 12:20 Brannsikkerhet for studenter
Trine Sommerlade, informasjonsleder Bergen Brannvesen
12:20 - 12:30 Herlig studietid - aktuelle utfordringer
Monica Johannesen Mørk, Seksjonsleder Ungdomsseksjon Vest Politidistrikt
12:30 - 12:40 Erfaringer fra velforeninger
Tormod Carlsen, Styreleder for Bergen byliv
12:40 - 12:50 BIRs satsning i semesterstartsukene 
Mette Nygård Havre Kommunikasjonssjef BIR
12:50 - 13:00 Bymiljøetaten og semesterstart
Ellen-Karin Nordhus, bymiljøetaten
13:00 - 13:15

Spørsmål og diskusjon


Påmeldingsskjema

Kontakt

Følg oss