Påskenøtt dag 6

Foto: Utdanning i Bergen

Påskenøtt dag 6

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto: Utdanning i Bergen

Hvor har vi gjemt påskeegget i dag? // Where is the egg hidden today? 

I jakten på påskeegget presenterer vi hver uke et bilde fra byen hvor vi har gjemt egget. Kan du gjette hvor det er? Svarer du riktig er du med i trekningen av en påskegave fra Utdanning i Bergen: Påskeegg og to kinobilletter.

Vi gjør oppmerksom på at følgende regler gjelder.

--

In the hunt for the easter egg we will present a picture from Bergen and you have to guess where the egg is hidden. If you guess the right answer, you can take part in the draw for an Easter gift from Study Bergen: candy and two cinema tickets.

Please note that the following rules apply.

 

Dagen svar / Today's answer
Fløibanens nedre stasjon / The fløibanen funicular station

Dagens vinner /Today's winner
Dominika Jurkowska

 

Kontakt

Følg oss