Informasjon om Utdanning i Bergens arrangementer

Foto: Utdanning i Bergen

Informasjon om Utdanning i Bergens arrangementer

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto: Utdanning i Bergen

Utdanning i Bergen subsidierer hver enkelt billett med opp mot 250,- per person for at studenter skal få anledning til å bli med på turer og til steder de vanligvis kanskje ikke vil ta seg råd til.

Ved de fleste arrangementene til Utdanning i Bergen vil man som deltaker måtte betale en egenandel. Hvor stor egenandelen og subsidieringen er varierer fra arrangement til arrangement.

Gjennom året arrangerer Utdanning i Bergen 10-20 arrangmenter. Antall deltakere varierer fra 50 til over 350. Vi subsidierer alle billettene og prøver å holde prisene lavest mulig for å gjøre turene tilgjengelig for så mange som mulig.

Hvem er vi?

Utdanning i Bergen er et prosjekt i regi av:

Universitetet i Bergen
Høgskulen på Vestlandet
Norges Handelshøyskole
NLA Høgskolen
VID vitenskapelige høgskole 
Bergen Kommune
Hordaland Fylkeskommunen
Studentsamskipnaden i Bergen og
Bergen Næringsråd.


Ofte stilte spørsmål

1. Hvem kan være med på turer? 

Våre arrangementer er for registrerte studenter ved våre medlemsinstitusjoner. Kjærester, familie eller venner av disse, samt studenter ved andre institusjoner har i utgangspunktet ikke anledning til å delta på arrangementene til Utdanning i Bergen. Dette fordi arrangementene er subsidierte og skal være et velferdstilbud for studentene ved medlemsinstitusjonene.

Vi lar likevel studenter ta med en venn eller to på enkelte av våre arrangementer. Dette vil det stå mer om på betalingssiden for hvert enkelt arrangement.

2. Hvordan kjøper jeg billett? 

Kjøp og betaling skjer ved påmelding via våre nettsider. Du vil få en kvittering på epost fra UiB. 

3. Kan jeg få refundert billetten etter jeg har kjøpt den?

I de fleste tilfeller kan vi dessverre ikke refundere kjøpte billetter fordi:

  • Det øker den administrative kostnaden ved arrangementene betraktelig.
  • Det kan føre til at deltagerlisten blir unøyaktig, noe som er problematisk ved uforusette hendelser og uhell. På de turene hvor vi reiser med båt er det også et krav om at vi må ha en komplett liste over alle passasjerer.
  • Endringer i deltakerlisten fører til flere misforståelser og økt køtid ved registreringen i forkant av arrangementene.
I noen sjeldne tilfeller gir vi allikevel refusjon. Dette gjelder: 
* Dobbeltbooking. 
* Tekniske problemer på nettsidene som fører til at du er trukket mer enn en gang for billetten.
* Dersom arrangementet blir avlyst.
Vi forstår at det kan være frustrerende at vi ikke kan refundere kjøpte billetter, men for å holde prisene lave kan vi ikke ha det samme servicenivået som kommersielle aktører.

4. Kan jeg endre navn på billetten? 

Vi har åpnet for navneendring, mot et administrasjonsgebyr på 45 NOK. Denne endringen kan kun gjøres en gang. Om du endrer til en høyere priskategori, må også mellomlegget betales. Refusjon kan ikke gis dersom du endrer til en lavere priskategori. 

5. Tar dere bilder?

På turer i regi av Utdanning i Bergen vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene kan bli benyttet på Utdanning i Bergens egne nettsider eller i andre medier relatert til Utdanning i Bergens aktiviteter. Hvis du vil reservere deg fra å bli tatt bilde av må du informere Utdanning i Bergen om dette når arrangementet starter eller i ettertid slik at vi kan fjerne bilder. Vi vil aldri publisere bilder av personer som har reservert seg. 

 

Vi håper du som student setter pris på tilbudene vi i Utdanning i Bergen kommer med. Vi tar gjerne imot råd og tips på hvordan vi kan bli bedre.

For flere arrangement, følg oss på Facebook og her på nettsidene. 

 

Med vennlig hilsen

Oss i Utdanning i Bergen

utdanningibergen@uib.no