Om oss

Utdanning i Bergen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, NLA Høgskolen, VID vitenskapelige høgskole, Studentsamskipnaden på Vestlandet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen næringsråd.

Vi jobber sammen for å synliggjøre og profilere Bergen som studieby og koble studie- og arbeidsmulighetene i regionen. 


Styringsgruppe:

Oddrun Samdal (Styreleder), viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen
Berit Rokne, rektor Høgskulen på Vestlandet
Nina Skage, administrerende direktør, Norges Handelshøyskole
Anneline Røssland, direktør avdeling fagstøtte, VID vitenskapelige høgskole
Per Kristian Knutsen, administrerende direktør, Studentsamskipnaden på Vestlandet
Marit Warncke, administrerende direktør, Bergen Næringsråd
Robert Rastad, kommunaldirektør Bergen kommune
Svein Heggheim, fylkesdirektør Hordaland fylkeskommune, Opplæringsavdelinga
Erik Waaler, rektor NLA høgskolen

 

Hovedmål   Utdanning i Bergen skal synliggjøre og styrke Bergen som studieby og koble studie-og arbeidsmulighetene i regionen
Delmål 1  Utdanning i Bergen skal styrke rekrutteringen av motiverte studenter
Delmål 2 Utdanning i Bergen skal jobbe for at Bergen skal være den beste storbyen å studere i  
Delmål 3 Utdanning i Bergen skal jobbe for at nyutdannede kandidater er attraktive for samfunns-og arbeidslivet i regionen  

Kommunikasjonsplan for nettsidene til Utdanning i Bergen

Kontakt oss

Hovedkontor

Tlf: 55 58 90 43 / 55 58 90 37

Nygårdsgaten 5, 5007 Bergen

  • Send oss en melding her
  • * Må fylles inn

Kontakt

Følg oss