Studieorientering i Rogaland 2015

Skrevet av: Michael Lyngstad

Foto:

På vegne av Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole arrangerer Utdanning i Bergen en studieorienteringsturne i Rogaland for å gi elevene et bredest mulig informasjonsgrunnlag i forkant av søknadsfristen for høyere utdanning 15. april. Dette besøket er et komplementerende tilbud til Universitetet i Stavangers Universitetsturne.

Programmet vil ta ca. 2 ganger 45 minutter pluss pauser. I den første delen behøver man et auditorium/fellesrom med plass til alle elevene, og den siste timen behøves det 3 klasserom for de individuelle presentasjonene.

Det vil i Universitetsturneens program være et lengre innledningsforedrag med informasjon om hva høyere utdanning er, i tillegg til informasjon om Lånekassen, Samordna opptak osv. Dette er viktig informasjon som elevene bør ha som basis også i forkant av vårt besøk. Vi ønsker derfor å komme i etterkant av at dere har hatt besøk av Universitetsturneen.

Vi legger derfor opp til å besøke dere i ukene 6-7. Programmet varer kun i underkant av to timer, så det vil være mulig å besøke flere skoler i samme område samme dag.Programmet kan også tilpasses i tid for å passe inn i deres skoles timeplan.

 

Vi gjør oppmerksom på at dette er forslag. Programmet kan tilpasses hver enkelt skole.

 Uke 6: Stavanger og Sandnes

Dato Dag Videregående skole(r) Start - Slutt (Eksempelvis)
02. februar Mandag    08:00 - 10:00
   10:30 - 12:30
   13:00 - 15:00
03. februar Tirsdag    08:00 - 10:00
 St.Olav Vgs.  10:30 - 11:30                   
 Hetland Vgs  12:30 - 13:30                    
04. februar Onsdag    08:00 - 09:30                     
 Vågen Vgs.  11:45 - 13:00                     
   13:00 - 15:00
5. februar Torsdag  Jåttå Vgs  09:00 - 10:00                     
   10:30 - 12:00
 Strand Vgs  12:30 - 14:00                      
6. februar Fredag    08:00 - 10:00
 Wang Vgs  11:45 - 13:45                       
   

Uke 7. Resten av Rogaland

Dato Dag Videregående skole(r) Tidspunkt
9. februar Mandag  Bryne Vgs

 11:30 - 12:30            

10. februar Tirsdag  Sola vgs  11:00 - 12:00             
11. februar Onsdag

 

Akademiet Sandes

Sandnes Vgs.

 

10:00 - 12:00              

13:30 - 15:30              

12. februar Torsdag  St.Svithun Vgs.  13:00 - 15:00              
13. februar Fredag    

Kontakt

Følg oss