Interkulturell kompetanse og integrering i skolen


Velkommen til frokostmøte om interkulturell kompetanse og integrering! 

Tirsdag 27. november er du velkommen til Høgskulen på Vestlandet for å høre siste nytt innen forskning på mangfold, integrering og interkulturell pedagogikk i skolen. 

Utdanning i Bergen arrangerer en serie faglige frokostmøter for lærere, rådgivere og lærerstudenter i samarbeid med våre medlemsinstitusjoner. Møtene er gratis, og inkluderer alltid faglig påfyll og en god frokost. Følg med på Utdanning i Bergen sin side på Facebook og på våre nettsider for oppdateringer om neste møte. 

 

Dato: Tirsdag 27. november kl. 08:00-10.00

Sted: "Fyrrommet" på Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad. Inngang via biblioteket i 1. etasje. 

 

Møtet er gratis og åpent for alle lærere, rådgivere og lærerstudenter. Meld deg på i skjemaet nederst på denne siden.

Påmeldingsfristen gikk ut 20. november. De som står på venteliste får beskjed innen fredag 24.11. om de får plass på møtet. 


Tidspunkt Tittel Innleder
 08:00-08:30 Registrering og frokost  

 08:30-09:15

 

Fargespillmetodikk - et nødvendig paradigmeskifte for arbeidet med mangfold i klasserommet?

Høgskolen på Vestlandet har gjennom fire år samarbeidet med Ole Hamre og Sissel Saue fra Stiftelsen Fargespill. Samarbeidet har resultert i utvikling av det vi kaller «fargespillmetodikk». 

Fargespillmetodikken utfordrer vår tradisjonelle måte å tenke på læring og utvikling og gir samtidig praktiske tips til hvordan lærerne kan jobbe med denne metodikken i klasserommet.

Tjalve Gjøstein Madsen,
førstelektor, Høgskulen på Vestlandet

 09:15-10.00

 

Forebygging av fordommer i skolen

Lærere og lærerstudenter trenger kunnskap om de endringene barn og unge går gjennom når de kommer til en ny kultur i et nytt land. Skoleelever må også bli rustet til å kunne møte nye kulturer og stadige endringer samfunnet.

For å møte denne problemstillingen har Forskningsrådet har tildelt over 6 millioner kroner til en forskergruppe ved HVL som skal forske på forebygging av fordommer i skolen. Prosjektet har et mål om å øke den interkulturelle kompetansen hos lærere i grunnskolen. 

Vibeke Solbue,
førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Reidun Faye,
postdoktor, Høgskulen på Vestlandet