Interkulturell kompetanse og integrering i skolen


Velkommen til frokostmøte om interkulturell kompetanse og integrering! 

Tirsdag 27. november er du velkommen til Høgskulen på Vestlandet for å høre siste nytt innen forskning på mangfold, integrering og interkulturell pedagogikk i skolen. 

Utdanning i Bergen arrangerer en serie faglige frokostmøter for lærere, rådgivere og lærerstudenter i samarbeid med våre medlemsinstitusjoner. Møtene er gratis, og inkluderer alltid faglig påfyll og en god frokost. Følg med på Utdanning i Bergen sin side på Facebook og på våre nettsider for oppdateringer om neste møte. 

 

Dato: Tirsdag 27. november kl. 08:00-10.00

Sted: "Fyrrommet" på Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad. Inngang via biblioteket i 1. etasje. 

 

Møtet er gratis og åpent for alle lærere, rådgivere og lærerstudenter. Meld deg på i skjemaet nederst på denne siden.

Påmeldingsfrist 20. november. 


Tidspunkt Tittel Innleder
 08:00-08:30 Registrering og frokost  

 08:30-09:15

 

Fargespillmetodikk - et nødvendig paradigmeskifte for arbeidet med mangfold i klasserommet?

Høgskolen på Vestlandet har gjennom fire år samarbeidet med Ole Hamre og Sissel Saue fra Stiftelsen Fargespill. Samarbeidet har resultert i utvikling av det vi kaller «fargespillmetodikk». 

Fargespillmetodikken utfordrer vår tradisjonelle måte å tenke på læring og utvikling og gir samtidig praktiske tips til hvordan lærerne kan jobbe med denne metodikken i klasserommet.

Tjalve Gjøstein Madsen,
førstelektor, Høgskulen på Vestlandet

 09:15-10.00

 

Forebygging av fordommer i skolen

Lærere og lærerstudenter trenger kunnskap om de endringene barn og unge går gjennom når de kommer til en ny kultur i et nytt land. Skoleelever må også bli rustet til å kunne møte nye kulturer og stadige endringer samfunnet.

For å møte denne problemstillingen har Forskningsrådet har tildelt over 6 millioner kroner til en forskergruppe ved HVL som skal forske på forebygging av fordommer i skolen. Prosjektet har et mål om å øke den interkulturelle kompetansen hos lærere i grunnskolen. 

Vibeke Solbue,
førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Reidun Faye,
postdoktor, Høgskulen på Vestlandet


Obs! Arrangementet er nå fulltegnet. Du kan fortsatt melde interesse for arrangementet ved å melde deg på ventelisten nedenfor, men du er ikke garantert plass med mindre noen andre melder seg av møtet. Du blir kontaktet innen fredag 24.11. dersom du får plass. 

Påmelding venteliste

  • Stilling

Lurer du på hvordan vi behandler personopplysninger? Her finner du vår personvernerklæring.