Oversikt over hva de ulike institusjonene har av tilbud til elever/lærere

 

 

Universitetet i Bergen

Høgskolen på Vestlandet

Norges Handelshøyskole

NLA Høgskolen

VID vitenskapelige Høgskole

Åpen dag 7. mars

Åpen dag 7. mars

Møt oss! Kontakt NHH   

Henvendelse om studier: studier.bergen@nla.no  

Åpen dag 7. mars

Egen skoleside 

 

Åpen dag 7. mars 

Åpen dag 7. mars