Studieorientering 2019: Møre og Romsdal

Se nøye over tabellen nedenfor. Her har vi satt opp forslag til dato, hvilke skoler som samles til en felles dag, og eventuelt om dagen skal deles slik at turneen flyttes mellom flere skoler på en dag. I påmeldingsskjemaet kan du enten bekrefte at tidspunkt passer, eller komme med ønske om annet tidspunkt. 

Merk at forslaget her er basert på fjorårets turnéplan, samt foreløpige tilbakemeldinger fra noen skoler. Dett er ikke en endelig plan for 2019. Tabellen blir oppdatert etter hvert som skoler melder seg på og bekrefter tidspunkt. Hver enkelt skole får en bekreftelse når påmeldingsfristen går ut og den endelige turnéplanen er klar.

Påmeldingsfrist for studieorientering 2019: 03. september 2018

Uke   Dag og dato   Skole   Sted   Antall elever   Kommentar 
4 Mandag 21.01. 1. Volda vgs
2. Ulstein vgs
Volda
Ulsteinvik 
200
188
Delt dag mellom Volda vgs og Ulstein vgs
4 Tirsdag 22.01. 1. Spjelkavik vgs
2. Ålesund vgs og Haram vgs 
Spjelkavik
Ålesund
180
300 + 65 
Delt dag mellom Spjelkavik vgs og Ålesund vgs. Elevene fra Haram vgs reiser til Ålesund vgs.
4 Onsdag 23.01. Sykkylven, Stranda og Vestborg Sykkylven 300 Tre skoler samlet på Sykkylven vgs. 
4 Torsdag 24.01.

Fagerlia vgs og Borgund vgs

Fagerlia 300 + 130 To skoler samlet på Fagerlia vgs
Fredag 25.01. Akademiet Ålesund Ålesund 120  
5 Mandag 28.01.

På Molde vgs:
Molde vgs
Fannefjord vgs
Akademiet Molde

På Romsdal vgs:
Romsdal vgs
Fræna vgs
Gjermundnes vgs

Ettermiddagsøkt:
Molde folkehøgskule

Molde

Totalt 315
260
15
40

Totalt 250
160
65
25

126

I Molde er de videregående skolene fordelt mellom Molde vgs og Romsdal vgs. Universitetene og høyskolene begynner på hver sin skole, og bytter rundt lunsjtider slik at de får besøkt begge skolene i løpet av dagen. 

På ettermiddagen er det satt opp et eget besøk på Molde folkehøyskole.
5 Tirsdag 29.01. Rauma Åndalsnes 90  
5 Onsdag 30.01. Sunndal  Sunndal 80  
5 Torsdag 31.01. Surnadal  Surnadal  90  
Fredag 01.02. Atlanten, Kristiansund, Tingvoll Kristiansund 120 + 35 + 140 Tre skoler samlet i Kristiansund. 

 

Meld på skolen din her:

  • Passer datoforslaget i turnéplanen ovenfor? *

  • Studieorientering stiller store krav til skolens romkapasitet fordi vi kjører mange presentasjoner samtidig. Det er viktig at vi vet tidlig om skolen har stor nok romkapasitet til å ta imot oss, eller om vi må finne en alternativ løsning for din skole.
  • Har dere kapasitet til å avholde studieorientering på skolen? *

  • Hvor mange rom kan skolen stille til disposisjon samtidig på studieorienteringsdagen? *

  • Utstyr tilgjengelig i klasserom/auditorium

Lurer du på hvordan vi behandler personopplysninger? Her finner du vår personvernerklæring.