Sammen skaper vi Norges beste og mest inkluderende studieby!

Foto: Utdanning i Bergen

Sammen skaper vi Norges beste og mest inkluderende studieby!

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto: Utdanning i Bergen

Vi inviterer til evaluering av studiestarten 2018, og diskuterer blant annet hvordan semesterstartsaktivitetene i større grad kan bidra til å løfte studentenes trivsel gjennom hele året.


Møtested:
Radisson BLU Bryggen
Møtedato: 5. november
Møteramme: 08:45 - 12:00
Påmelding stenger: 1. november kl 13:00

Høsten 2018 valgte nesten 9000 studenter å gjøre Bergen til sitt nye studiehjem. Aktivitetene under semesterstartsukene spiller en viktig rolle for at de nye studentene skal få en god start på sine studier. Opplevelsen av å føle seg inkludert og integrert er en del av fundamentet for at studenter skal trives og lykkes. Utdanningsinstitusjonene og samfunnsaktørene i Bergen har derfor hatt et langvarig fokus på å styrke kvaliteten av semesterstartsuken.

Målet med dette møtet er todelt. Innledningsvis får vi innlegg fra politiet, brannvesenet og studentene selv på hva som fungerte bra under semesterstart 2018 og hva som kan forbedres for 2019. Deretter ser vi nærmere på funnene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT), som ble kunngjort tidligere i høst. Er det måter innsatsen fra semesterstartsuken kan styrkes videre inn i semesteret, slik at funnene knyttet til ensomhet kan forebygges?  Vi retter også søkelys på funnene knyttet til seksuell trakassering og institusjonenes arbeid med å bekjempe dette.

Møtet er for alle som er involvert i planleggingen, gjennomføringen eller evaluering av semesterstart.  

Vi oppfordrer særlig ledelsen ved utdanningsinstitusjonene til å delta på møtet. Både ledelsen sentralt ved institusjonen og ledelsen ved avdelingene, fakultetene og instituttene.

Sammen skaper vi Norges beste og mest inkluderende studieby!

Program

08:30 - 08:45

Registrering og frokostservering

08:45 - 09:00

Åpning
Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning HVL, styreleder Utdanning i Bergen

09:00 - 09:15

Erfaringer og anbefalinger fra politiet
Brynhild Lyssand Eide, koordinator for Tidlig Ute, Vest Politidiskrikt

09:15 - 09:25

Erfaringer og anbefalinger fra brannvesenet
Trine Sivertsen Sommerlade, Informasjonsleder Bergen brannvesen

09:25 - 09:35

Erfaring og anbefalinger fra Faddervaktordningen
Mia Milde, prosjektleder for Faddervaktordningen 2018

09:35 - 09:50

Funn fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT)
Tine Blomfeldt, leder for Sammen Studentliv

09:50 - 10:05

Institusjonenes plikter
Sindre Dueland, studentombud HVL

10:05 - 10:20

Perspektiver fra arrangørene av fadderuken
Studentenes arbeidsgruppe for oppfølging av SHoT (SASO)

Maren Iversen, Likestilling-, miljø-  og velferdssansvarlig SP-UIB
Martin Horgen, SASO
Ingeborg Høimyr, SASO
Kristoffer Bakke, SASO

10:20 - 10:35

Pause

10:35 - 10:50

Erfaring og videre arbeid NHH
Linda Nostbakken, viserektor for utdanning NHH

10:50 - 11:05

Erfaring og videre arbeid UiB
Oddrun Samdal, viserektor for utdanning UiB

11:05 - 11:20

Erfaring og videre arbeid HVL
Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning HVL

11:20 - 11:45

Plenumsdiskusjon

11:45 - 12:00

Oppsummering og veien videre

Del gjerne saken og påmeldingslenken med dine kollegaer!