Åpen dag - Arrangørinformasjon

Åpen dag 2021 arrangeres som et samarbeid mellom åtte studiesteder i Bergen. Prosjektet koordineres av Utdanning i Bergen og en prosjektgruppe som er sammensatt av representanter fra samarbeidsinstitusjonene. 

Vil du delta på Åpen dag? Gå til program og påmelding

Åpen dag-programmet: Dag for dag

Informasjon om programutforming


Rammer for Åpen dag

Felles rammer for Åpen dag er en forutsetning for at dagen kan gjennomføres i fellesskap.
Styret til Utdanning i Bergen har vedtatt rammer for hva Åpen dag skal være og hva programmet for dagen skal inneholde. Arrangementene som inngår i Åpen dag-programmet, skal ikke være en forflytning av utdanningsmesser eller skolebesøk inn på campus.

Mål for Åpen dag-samarbeidet

  • Åpen dag er et informasjonstiltak som skal gi potensielle søkere et reelt grunnlag å basere studievalget sitt på.
  • Arrangementer som inngår i programmet til Åpen dag skal gi de besøkende et ekte innblikk i hva det enkelte studieprogrammet går ut på.

Arrangementsinnhold

Styret til Utdanning i Bergen har også vedtatt at det skal være likhetstrekk mellom arrangementene på Åpen dag.  Arrangementene som inngår i Åpen dag programmet, skal være mest mulig spisset mot det enkelte studieprogrammet.

Alle arrangement som inngår i “Åpen dag – Student for en dag” bør derfor:

  • inneholde kontakt med studenter
  • inneholde kontakt med faglig ansatte
  • synliggjøre arbeidsmulighetene etter å ha studert ved dette studieprogrammet
  • være individuelt, og ikke samlearrangement av flere studieprogram
     

Datoer for Åpen dag 2021

Åpen dag består av mange arrangementer som går over to dager. I tabellen får du en enkel oversikt over de ulike dagene. Klikk på knappen nedenfor for en detaljert beskrivelse av de ulike dagene.

Åpen dag-programmet: Dag for dag
 

Søndag 14.02.

Åpen dag – Student for en dag
Hovedmålgruppen er tilreisende elever fra andre fylker.
Det er valgfritt å ha program denne dagen.

Mandag 15.02.
Dagtid

Åpen dag – Student for en dag

Mandag 15.02. Kveldstid

Åpen dag – Student for en dag
Det er valgfritt å ha kveldsarrangement på mandagen.

 

Fremdriftsplan for Åpen dag 2021

Åpen dag er et stort arrangement som involverer mange parter. Prosjektgruppen ønsker at alle som samarbeider om å skape Åpen dag, skal ha en forutsigbarhet og vite når ting skjer i de ulike fasene av prosjektet. Det er derfor utviklet en felles fremdriftsplan for prosjektet.

Onsdag 16.09.

Frist for fagmiljøene å melde om de skal ha arrangement.*

Mandag 02.11.

Frist for institusjonene å legge programtekster og bilder inn på nettsidene.**

 Torsdag 05.11.

Heldagsworkshop med prosjektgruppen for gjennomgang av programtekster.

9.11 - 13.11.

Prosjektgruppen feilsøker nettsidene før publisering.

Mandag 16.11.

Programmet kunngjøres på nettsiden og brukere kan lage konto og lagre favorittarrangement. Utdanning i Bergen sender informasjon til skolene.

Mandag 11.01.

Påmeldingen åpner. Utdanning i Bergen sender informasjon til skolene.

Søndag 14.02.

Åpen dag - Student for en dag
Kun noen fagmiljøer har program denne dagen.
Hovedmålgruppen er tilreisende studenter fra andre fylker.

Mandag 15.02.

Åpen dag – Student for en dag


*For nye studieprogram, som opprettes etter fristen, vil det være mulig å melde inn arrangement til programmet også etter fristen.

**Dersom romkapasitet ikke kan fastsettes når programmene kunngjøres på nettsidene, må antall plasser stipuleres. Antall plasser kan oppjusteres når romkabalen legges, men den bør ikke nedjusteres.

Innmelding av arrangement

Her finner du skjema for å melde inn arrangement. Frist for innmelding av arrangement er 16.09.20. 

 

Nyttig informasjon for planlegging

Prosjektgruppen har samlet en del informasjon som er nyttig i planleggingen av Åpen dag-arrangementer. Ved å klikke på knappen nedenfor kan du lese mer om utforming av programtekster og anbefalinger og tips til hva som bør være med i et program. 

Informasjon om programutforming
 

Spørsmål?

Har du spørsmål om Åpen dag 2021, ta kontakt med utdanningibergen@uib.no eller prosjektkoordinatoren ved din institusjon.

Prosjektgruppen består av

Er du en elev som ønsker å delta på Åpen dag?

Siden du besøker nå er laget for de som skal arrangere Åpen dag. Klikk på knappen nedenfor for å komme til påmeldingssiden for deltakere.

Åpen dag - Påmelding