Åpen dag - Arrangørinformasjon

Åpen dag 2020 arrangeres som et samarbeid mellom syv studiesteder i Bergen. Prosjektet koordineres av Utdanning i Bergen og en prosjektgruppe som er sammensatt av representanter fra samarbeidsinstitusjonene. 

Vil du delta på Åpen dag? Gå til program og påmelding

Åpen dag-programmet: Dag for dag

Informasjon om programutforming

Last ned informasjonen som PDF


Rammer for Åpen dag

Felles rammer for Åpen dag er en forutsetning for at dagen kan gjennomføres i fellesskap.
Styret til Utdanning i Bergen har vedtatt rammer for hva Åpen dag skal være og hva programmet for dagen skal inneholde. Arrangementene som inngår i Åpen dag-programmet, skal ikke være en forflytning av utdanningsmesser eller skolebesøk inn på campus.

Mål for Åpen dag-samarbeidet

  • Åpen dag er et informasjonstiltak som skal gi potensielle søkere et reelt grunnlag å basere studievalget sitt på.
  • Arrangementer som inngår i programmet til Åpen dag skal gi de besøkende et ekte innblikk i hva det enkelte studieprogrammet går ut på.

Arrangementsinnhold

Styret til Utdanning i Bergen har også vedtatt at det skal være likhetstrekk mellom arrangementene på Åpen dag.  Arrangementene som inngår i Åpen dag programmet, skal være mest mulig spisset mot det enkelte studieprogrammet.

Alle arrangement som inngår i “Åpen dag – Student for en dag” bør derfor:

  • inneholde kontakt med studenter
  • inneholde kontakt med faglig ansatte
  • synliggjøre arbeidsmulighetene etter å ha studert ved dette studieprogrammet
  • være individuelt, og ikke samlearrangement av flere studieprogram
     

Datoer for Åpen dag 2020

Åpen dag består av mange arrangementer som går over tre dager. I tabellen får du en enkel oversikt over de ulike dagene. Klikk på knappen nedenfor for en detaljert beskrivelse av de ulike dagene.

Åpen dag-programmet: Dag for dag
 

Lørdag 08.02.

Åpen dag – Student for en dag
Hovedmålgruppen er tilreisende studenter fra andre fylker.
Det er valgfritt å ha program denne dagen.

Søndag 09.02.

Åpen dag – Studieklar
Institusjonsnøytralt program i regi av Utdanning i Bergen. Studiestedene er med på stands.

Mandag 10.02.
Dagtid

Åpen dag – Student for en dag

Mandag 10.02. Kveldstid

Åpen dag – Student for en dag
Det er valgfritt å ha egne kveldsarrangement på mandagen.

 

Fremdriftsplan for Åpen dag 2020

Åpen dag er et stort arrangement som involverer mange parter. Prosjektgruppen ønsker at alle som samarbeider om å skape Åpen dag, skal ha en forutsigbarhet og vite når ting skjer i de ulike fasene av prosjektet. Det er derfor utviklet en felles fremdriftsplan for prosjektet.

Mandag 06.05.

Brev fra Utdanning i Bergen til skolene med informasjon om Åpen dag.

Mandag 16.09.

Frist for fagmiljøene å melde om de skal ha arrangement.*

Mandag 14.10.

Frist for fagmiljøene å sende inn program med tekst, bilder, reisebeskrivelse osv. for programoppsettet.**

Mandag 21.10.

Frist for institusjonene å legge programtekster og bilder inn på nettsidene.

Tirsdag 22.10.

Heldagsworkshop med prosjektgruppen for gjennomgang av programtekster.

28.10 - 29.10.

Prosjektgruppen feilsøker nettsidene før publisering.

Fredag 1.11.

Programmet kunngjøres på nettsiden og brukere kan lage konto og lagre favorittarrangement. Utdanning i Bergen sender informasjon til skolene.

Mandag 2.12.

Påmeldingen åpner. Utdanning i Bergen sender informasjon til skolene.

Mandag 03.02.

Påmeldingen stenger.

Lørdag 08.02.

Åpen dag – Student for en dag
Kun noen fagmiljøer har program denne dagen.
Hovedmålgruppen er tilreisende studenter fra andre fylker.

Søndag 09.02.

Åpen dag - Studieklar

Mandag 10.02.

Åpen dag – Student for en dag


*For nye studieprogram, som opprettes etter fristen, vil det være mulig å melde inn arrangement til programmet også etter fristen.

**Dersom romkapasitet ikke kan fastsettes når programmene kunngjøres inn på nettsidene, må antall plasser stipuleres. Antall plasser kan oppjusteres når romkabalen legges, men den bør ikke nedjusteres.

Innmelding av arrangement

Det er utviklet et felles spørreskjema for innmelding av arrangement. Alle studiestedene og fagmiljøene som ønsker å tilby arrangement på Åpen dag 2020 melder det inn til prosjektgruppen via spørreskjemaet. Frist for innmelding av arrangement er 16.09.19. 

Prosjektgruppen har samlet en del informasjon som er nyttig i planleggingen av Åpen dag-arrangementer. Ved å klikke på knappen overfor kan du lese om elementer som skal være med i alle programtekster og anbefalinger og tips til hva som bør være med i et program. 

Klikk her for å melde inn arrangement

Informasjon om programutforming
 

Spørsmål?

Har du spørsmål om Åpen dag 2020, ta kontakt med utdanningibergen@uib.no eller prosjektkoordinatoren ved din institusjon.

Prosjektgruppen består av

Er du en elev som ønsker å delta på Åpen dag?

Siden du besøker nå er laget for de som skal arrangere Åpen dag. Klikk på knappen nedenfor for å komme til påmeldingssiden for deltakere.

Åpen dag - Påmelding