Program - Dag for dag

Lørdag 8. februar 2020 – For tilreisende deltakere

Noen fagmiljøer rekrutterer studenter i et nasjonalt nedslagsfelt og ønsker å invitere tilreisende fra andre fylker til Åpen dag. På grunn av fraværsgrensen og reiseavstand legges programmet for tilreisende til en lørdag.

Lørdagsprogrammet kan i stor grad legge opp mye av det samme arrangementsinnholdet som tilsvarende arrangementer på mandagen. Dersom fagmiljøet ønsker det, kan arrangør velge å tilpasse arrangementsinnholdet noe med tanke på at målgruppen er tilreisende.

Besøkende på lørdagen skal kunne besøke to ulike studiesteder. De som deltar på lørdagen er nye i Bergen, og derfor er det lagt inn god tid til reise mellom de ulike campusene. På slutten av arrangement 1 bør arrangør legge til rette for å hjelpe deltakerne til å finne frem til neste sted de skal besøke. Spør gjerne deltakerne om hvor de skal videre og om de trenger hjelp til å finne riktig buss osv.

Tidsrammer for lørdagsprogrammet:
11.30-13.00: Arrangement 1 - inkluderer lunsjservering
13.00-14.00: Transport-pause
14.00-15.30: Arrangement 2

 

Søndag 9. februar 2020 – Studieklar

Søndagsprogram ble gjennomført som en pilot i 2019 og blir videreført i 2020. Utdanning i Bergen er ansvarlig for programinnholdet denne dagen. Programmet går ca. fra kl. 11.00-17.00.

Programmet på søndag er institusjonsnøytralt og vil blant annet gi de besøkende et innblikk i hva det vil si å være student og tips til å håndtere overgangen til studenthverdagen. Det blir workshops om studievalg, informasjon om utveksling og studier i utlandet og foredrag om studiemestring.

Videre vil det være stands der deltakerne kan møte studiestedene og egne stands for å få veiledning og svar på spørsmål knyttet til opptak.

Det vil komme mer detaljert informasjon om søndagsprogrammet etter hvert. Dersom noen har spørsmål eller idéer til institusjonsnøytrale temaer som kan passe til søndagen, kan  dere kontakte Utdanning i Bergen.

Mandag 10. februar 2020 – Student for en dag!

Alle arrangement som settes opp på mandagsprogrammet på Åpen dag, skal gjennomføres to ganger i løpet av dagen, og alle har mulighet til å gjennomføre tre ganger.

Fagmiljøer med stor pågang og stort rekrutteringsgrunnlag oppfordres særskilt til å sette opp sine arrangement tre ganger.

Fagmiljøer som har et snevert rekrutteringsgrunnlag, kan få dispensasjon til å kun sette opp arrangementet én gang.

Det må være noenlunde likt antall arrangement i de tre tidsbolkene. Det må også være en god faglig fordeling mellom bolkene. Prosjektgruppen er derfor ansvarlig for å dimensjonere dagen i tråd med disse føringene.

Når du fyller ut spørreskjema for innmelding av arrangement, kan du legge inn ønske om hvilke tidbolker ditt fagmiljø setter opp arrangementet i. Prosjektgruppen vil ta utgangspunkt i ønskene når den endelige planen legges, men kan ikke garantere at alle får de tidsrammene de har ønsket seg.

Tidsrammer for mandagsprogrammet:
08.30-10.00: Arrangement 1
10.00-10.45: Transport-pause
10.45-11.00: Lunsjservering fra kl. 10.45 når deltakerne ankommer arrangement 2. Fagmiljøet på arrangement 2 er vertskap for lunsjen.
11.00-12.30: Arrangement 2
12.30-13.15: Transport-pause
13.15-14.45: Arrangement 3

 

Andre retningslinjer for mandagsprogrammet:

  • Pauser skal ikke brukes til omvisning eller stands fordi deltakerne trenger tiden til å flytte seg til neste arrangement. Eventuell omvisning kan inngå som del av et arrangement.
  • Hvert enkelt arrangement skal være spisset mot ett studieprogram.
  • Programbeskrivelsene på nettsiden skal gi en konkret beskrivelse av innholdet på arrangementet, slik at deltakerne skjønner hva de melder seg på og hva de får oppleve på Åpen dag. Det er ikke tilstrekkelig med en generell beskrivelse av studieprogrammet.

Mandag 10. februar 2020 – Kveldsprogram

Noen fagmiljøer ønsker å tilby et kveldsarrangement på mandagen til egne målgrupper. Prosjektgruppen ønsker å legge til rette for at dette også skal kunne være en del av Åpen dag.

Fagmiljøene står fritt til å velge selv om de skal tilby kveldsarrangement på mandag 10. februar. De som ønsker å tilby kveldsarrangement, kan også velge å tilby et litt annet programinnhold og andre tidsrammer enn tidligere på dagen. Arrangør bestemmer tidspunkt og andre rammer i dialog med prosjektgruppen.

På kveldsarrangement har fagmiljøene mulighet til å rette seg mot en annen målgruppe enn på dagtid. For eksempel kan vi benytte kveldsarrangementet for å nå ut til voksne som er interessert i etter- og videreutdanning, eller studenter som vurderer mastergrad etc. Kveldsarrangementene kan synliggjøres på opendag.no og inngå i programoversikten, men fagmiljøene er selv ansvarlige for å markedsføre sine kveldsarrangement.