Program - Dag for dag

Søndag 14. februar 2021 – For tilreisende deltakere

Noen fagmiljøer rekrutterer studenter i et nasjonalt nedslagsfelt og ønsker å invitere tilreisende fra andre fylker til Åpen dag. På grunn av fraværsgrensen og reiseavstand legges programmet for tilreisende til en søndag.

Søndagsprogrammet kan i stor grad legge opp mye av det samme arrangementsinnholdet som tilsvarende arrangementer på mandagen. Dersom fagmiljøet ønsker det, kan arrangør velge å tilpasse arrangementsinnholdet noe med tanke på at målgruppen er tilreisende.

Besøkende på søndagen skal kunne besøke to ulike studiesteder. De som deltar på søndagen er gjerne nye i Bergen, og derfor er det lagt inn god tid til reise mellom de ulike campusene. På slutten av arrangement 1 bør arrangør legge til rette for å hjelpe deltakerne til å finne frem til neste sted de skal besøke. Spør gjerne deltakerne om hvor de skal videre og om de trenger hjelp til å finne riktig buss osv.

Tidsrammer for søndagsprogrammet:
11.00-12.30: Arrangement 1 - inkluderer lunsjservering
12.30-13.30: Transport-pause
13.30-15.00: Arrangement 2

 

 

Mandag 15. februar 2021 – Student for en dag!

På grunn av covid-19-situasjonen er tidsrammene for Åpen dag flyttet til utenom rushtidene i kollektivtrafikken. Dette medfører at det vil være mulig å ha to arrangementer på dagtid, og et tredje arrangement på kveldstid. 

Alle arrangement som settes opp på mandagsprogrammet på Åpen dag, skal gjennomføres to ganger i løpet av dagen. Alle som har mulighet til å gjennomføre arrangement på kvelden, kan også ha et tredje arrangement.

Fagmiljøer med stor pågang og stort rekrutteringsgrunnlag oppfordres særskilt til å sette opp sine arrangement tre ganger.

Fagmiljøer som har et snevert rekrutteringsgrunnlag, kan få dispensasjon til å kun sette opp arrangementet én gang.

Det må være noenlunde likt antall arrangement i de tre tidsbolkene. Det må også være en god faglig fordeling mellom bolkene. Prosjektgruppen er derfor ansvarlig for å dimensjonere dagen i tråd med disse føringene.

Tidsrammer for mandagsprogrammet:
10.00-11.30: Arrangement 1
11.30-12.30: Transport-pause
12.30-14.00: Arrangement 2
Pause i programmet frem til kveldsarrangement:
18.00-19.30: Arrangement 3 (kveld)

 

Andre retningslinjer for mandagsprogrammet:

  • Pauser skal ikke brukes til omvisning eller stands fordi deltakerne trenger tiden til å flytte seg til neste arrangement. Eventuell omvisning kan inngå som del av et arrangement.
  • Hvert enkelt arrangement skal være spisset mot ett studieprogram.
  • Programbeskrivelsene på nettsiden skal gi en konkret beskrivelse av innholdet på arrangementet, slik at deltakerne skjønner hva de melder seg på og hva de får oppleve på Åpen dag. Det er ikke tilstrekkelig med en generell beskrivelse av studieprogrammet.

Mandag 15. februar 2021 – Kveldsprogram

På grunn av covid-19-situasjonen er tidsrammene for Åpen dag flyttet til utenom rushtidene i kollektivtrafikken. Dette medfører at det vil være mulig å ha et arrangement på kveldstid. 

På kveldsarrangement har fagmiljøene mulighet til å rette seg mot en annen målgruppe enn på dagtid. For eksempel kan vi benytte kveldsarrangementet for å nå ut til voksne som er interessert i etter- og videreutdanning, eller studenter som vurderer mastergrad etc.