Programutforming

Alle studiestedene og fagmiljøene som ønsker å tilby arrangement på Åpen dag 2021 melder det inn til prosjektgruppen via et spørreskjema. Frist for innmelding av arrangement er 16.09.20.

Velkommen som arrangør av Åpen dag!

Prosjektgruppen har her samlet en del informasjon som kan være nyttig i planleggingen av ditt Åpen dag-arrangement. Nedenfor finner du mer informasjon om programtekster og anbefalinger og tips til hva som bør være med i et program. Les teksten nedenfor nøye før du melder inn arrangement og skriver programtekster.

Målgrupper

Styret til Utdanning i Bergen har pekt ut fire hovedmålgrupper for Åpen dag 2021:

 • VG3 elever
 • elever på folkehøgskole
 • personer som avtjener førstegangstjeneste
 • personer som har tatt et friår etter videregående skole

Utdanning i Bergen og prosjektgruppen er ansvarlige for å formidle informasjon om Åpen dag ut til skolene og til våre hovedmålgrupper. Arrangementene på Åpen dag er selvsagt også åpne for andre målgrupper. Det er mulig for både rådgivere, ungdomsskoleelever, foreldre og andre interesserte å delta på Åpen dag.

Alle fagmiljøer som tilbyr arrangementer som del av Åpen dag-programmet, har muligheten til å synliggjøre sine arrangement til øvrige målgrupper. 

Dimensjonering og forventninger til arrangementet

For skoleåret 2018 – 2019 var det 4 942 avgangselever på studiespesialiserende linjer på videregående skoler i Hordaland. Det var cirka 2 700 deltakere påmeldt på Åpen dag i 2019, 86,7% var fra Hordaland og 71% gikk på VG3.

Målet for 2020 er at minst 70 % av avgangselevene i Hordalandsdelen av det nye Vestlandsfylket skal delta på Åpen dag.

Hvert fagmiljø oppfordres til å undersøke rekrutteringsgrunnlaget til faget i målgruppen til Åpen dag. Dersom rekrutterings- og besøksgrunnlaget ikke er stort nok, må fagmiljøet ta stilling til om de ønsker å sette av ressurser til å gjennomføre Åpen dag for svært få besøkende, før de forplikter seg til å gjennomføre et arrangement som del av Åpen dag-programmet.

Alle arrangement som er satt opp på Åpen dag-programmet skal gjennomføres. Det er kun anledning til å avlyse arrangement dersom det ikke er noen påmeldte deltakere.

Hjelp til programutforming

Dersom ditt fagmiljø trenger hjelp eller innspill til programutforming, kan du ta kontakt med prosjektgruppen gjennom din institusjons representant i gruppen. Se også forslag til programinnhold nederst på denne siden. 

Du kan også kontakte Utdanning i Bergen via utdanningibergen@uib.no.

Evalueringsundersøkelsen

Alle de besøkende som deltok på Åpen dag 2020 fikk tilsendt en evalueringsundersøkelse. I undersøkelsen har deltakerne gitt tilbakemelding på hvert enkelt arrangement som de deltok på. I undersøkelsen finnes det derfor mange gode tips til hvordan arrangementsinnholdet fra i fjor kan forbedres.

Koordinator ved ditt studiested har svarene på evalueringsundersøkelsen etter Åpen dag 2020, og disse kan tilsendes ved forespørsel.

 

Programtekster til nettsiden

Målet med arrangementssidene er å få elevene til å melde seg på Åpen dag. Utgangspunktet er at elevene allerede har en viss interesse for fagområdet. Studieprogrammet bør derfor ikke beskrives i veldig stor grad. Hovedfokuset skal være arrangementet og selve programmet for dagen.

I tekstene skal vi formidle tydelig til deltakerne hva de kan forvente å oppleve på Åpen dag. Teksten bør være forståelig for de med minst forkunnskaper. I tillegg bør arrangementsbeskrivelsen nevne noe om fremtidige arbeidsmuligheter. Hva kan studenter jobbe med etter å ha gått på dette studieprogrammet?

Alle arrangementsbeskrivelsene skal inneholde disse elementene:
Svært kort beskrivelse av arrangementet
Svært kort beskrivelse av fagområdet som en innledning til programmet
Punktvis liste over hva som skjer på arrangementet
Eventuelt en kort utdypelse som beskriver hva som skjer på arrangementet
Hvem passer studiet for?
Opptakskrav til studieprogrammet
Relevante studier/fagområde
Campus/bygg/rom
Antall plasser på arrangementet
Finn frem – transportinformasjon
Lenke til studieprogramside

 

Transport- og rombeskrivelse

De besøkende på Åpen dag er ikke nødvendigvis lommekjent i Bergen. De er ikke vant til å bevege seg rundt på de ulike campusene. Derfor skal hver programtekst inneholde en tydelig beskrivelse av hvordan deltakeren kommer seg frem til arrangementet.

Skriv klar informasjon om hvordan deltakerne finner fram, inkludert bussruter, navn på nærmeste holdeplass m.m. Inkluder gjerne rominformasjon og veibeskrivelse til riktig rom. På selve dagen bør ansatte være tydelig tilstede som veivisere på campus.

Skriveprinsipper

 • Ikke bruk begreper som kan være vanskelige å forstå for målgruppen.
 • For eksempel bør vi unngå å bruke begrep som «humaniora», «estetikk», «institutt» og «studiepoeng» uten at disse blir forklart.
 • Unngå også å bruke fulle navn og titler på personene som skal snakke. Deltakerne vet som regel ikke hvem disse er, selv om det er framragende forskere.
 • Tekstene skal følge klarspråk-prinsipper. Ikke bruk kansellistil. Bruk aktive formuleringer heller enn passive formuleringer. Bruk “du” i stedet for “man”.
 • Teksten skal være skannbar. Brukeren skal raskt kunne skaffe seg oversikt over innholdet.
 • Unngå lange setninger. Sett punktum!
 • Lag mellomtitler.

De elevene som er mest interesserte, vil gjerne ha tilgang til all relevant informasjon. Dette kan løses gjennom lenker som ligger i den løpende teksten, i kontekst av en brukeroppgave, eller tydelige «call to action»-lenker plassert under hvert avsnitt.

 

Forslag til programinnhold

Enkelte fagmiljø har bedt om en arrangementsmal som viser hvordan et arrangement kan bygges opp. Basert på tilbakemeldinger fra deltakerne på Åpen dag 2020 har prosjektgruppen utarbeidet et forslag.

Merk at dette bare er et forslag til de fagmiljøene som ønsker konkrete innspill til innhold på sine arrangement. Fagmiljøene kan naturligvis legge opp arrangement med lignende innhold, og disponere tiden helt annerledes mellom de ulike innslagene i programmet.

Tid Innhold
10 minutter Velkomst fra en faglig eller administrativ representant
Kort informasjon om hvordan studiet er bygd opp og praktisk informasjon for nye studenter som begynner på denne studieretningen.
40 minutter Faglig smakebit!
For eksempel en eller to korte forelesninger og/eller praktiske øvelser.
10 minutter Pause
Gjerne med mulighet for deltakerne til å stille spørsmål til faglig ansatte og studenter i pausen.
10 minutter Studentinnlegg
Hvordan er studiehverdagen på dette studieprogrammet?
10 minutter Arbeidsmuligheter
Informasjon om arbeidsmuligheter etter fullført utdanning. Kan for eksempel holdes av faglig ansatte, tidligere studenter, næringsliv osv.
10 minutter

Omvisning på relevante deler av campus
Hvor foregår forelesingene på dette studieprogrammet?
Hvor pleier studentene å møte opp til semesterstart?
Hvor er lesesalen og kantinen?

Studenter på studieprogrammet kan være med på omvisingen, slik at deltakere som har flere spørsmål kan få svar mens de er på omvisning.

 

Fagmiljøene må gjerne også inkludere andre relevante elementer. Eller kanskje deltakerne vil møte relevante studentorganisasjoner og linjeforeninger?

For eksempel kan det være spennende å invitere deltakerne med på:

 • lab-øvelser
 • case-løsning
 • koding
 • utøvende musikk
 • fysisk aktivitet