Tilby praksisplasser

Ønsker din bedrift å ta imot en praksisstudent? Her finner du informasjon om hvilke studiesteder og studieprogram som tilbyr praksis, internships og arbeidslivserfaringer. 

Mange studenter vil i løpet av studietiden delta på et praksisopphold gjennom studieprogrammet sitt. Det er stor etterspørsel etter praksisplasser, samtidig som flere bedrifter trolig kunne tenke seg å ta imot studenter. For at det skal bli enklere for bedrifter å finne ut hvilke muligheter som finnes og hvor de skal henvende seg, har vi laget en oversikt over studier i Bergen som inkluderer praksis. 

Oversikten er inndelt i kategorier etter fagområde, og viser hvilke studieprogram og enkeltemner som har praksis for studenter på de forskjellige utdanningsinstitusjonene i Bergen. Her kan din virksomhet finne ut hvilke studieprogram som er naturlige samarbeidspartnere for deres fagfelt, og hvem dere kan kontakte for å få på plass en avtale om praksisplasser eller et samarbeid internship.

 

 

Hvorfor tilby praksisplasser?

Det er mange fordeler med å tilby praksisplass til en student i din virksomhet. Studenter kan bidra med fersk kunnskap om den nyeste forskningen på feltet og bidra til nytenking. I tillegg er praksisplasser en god mulighet til å rekruttere dyktige studenter som framtidige arbeidstakere.

arbeidsrelevansmeldingen oppfordrer Kunnskapsdepartementet til et tettere samarbeid mellom arbeidslivet og universiteter og høyskoler, for å styrke arbeidslivrelevansen i høyere utdanning. Målet er at studentene skal gjøres i stand til å delta i – og selv bidra til å utvikle – fremtidens arbeidsliv.

 

Praksissamarbeid med ulike typer utdanninger

I høyere utdanning er det vanlig å skille mellom profesjonsutdanninger og generelle utdanninger. Profesjonsutdanningene er knyttet til ett spesifikt yrke som for eksempel lege, lærer og sykepleier. Disse utdanningene har som regel praksis innarbeidet som en obligatorisk del av studiet.

De generelle utdanningene gir en bred kompetanse som kan brukes på tvers av forskjellige sektorer. Det gjelder for eksempel studier innen samfunnsfag, administrasjon, økonomi, ledelse, markedsføring og naturfag. Mens noen slike utdanninger har lang erfaring med utplassering eller internships, er det andre som ikke har hatt tradisjon for å tilby praksis eller arbeidslivserfaringer underveis i studieløpet.

Det er nå et uttalt mål for utdanningsinstitusjonene å tilby alle studenter en relevant arbeidslivserfaring i løpet av studietiden. Derfor tilbyr stadig flere studiesteder emner som gir studenter innen generelle utdanninger praksismuligheter. 

Les om andre bedrifters erfaringer, studiesteders praksisordninger og studenters erfaringer