Helse og sosial

Utenom de tradisjonelle medisin-, tannlege- og sykepleiestudiene finnes det mange utdanninger innen helse og sosial i Bergen. Her er en oversikt over utdanninger som spesialiserer seg på forskjellige områder i helsevesenet og i sosialt arbeid. Ta gjerne kontakt direkte med utdanningene dersom dere ønsker å ta imot praksisstudenter!

Universitetet i Bergen 

 

Global helse

Masterstudenter i global helse kan ta et internship i en internasjonal organisasjon eller i en offentlig etat tilknyttet masterprosjektet deres. Studentene har i stor grad ansvar selv for å få skaffe seg en internship-plass. Internshipet varer ett semester.


Helse og samfunn

Masterstudenter i helse og samfunn som spesialiserer seg i genetisk veiledning kombinerer masterprosjektet med praksis.


Logopedi

Masterstudenter i logopedi har to praksisperioder i løpet av studieprogrammet. De har først en observasjonspraksis på 120 timer i 3. semester, og så 240 timer med fordypningspraksis i 4. semester. Praksisarenaer kan være barnehage, skole, kommune, sykehus, PPT og universitet og høgskole.


Musikkterapi

Masterstudenter i musikkterapi har fem praksisperioder i løpet av det femårige masterprogrammet. Timeantall på praksisperiodene varierer fra 60 til 100 timer. Praksisarenaer er ofte sykehjem og forskjellige DPS.

Høgskulen på Vestlandet 

 
Sosialt arbeid (sosionom)

Bachelorstudenter i sosialt arbeid (sosionom) har to praksisperioder i løpet av studieprogrammet. Første året har de 10 uker praksis, og tredje året har de 13 uker praksis. Praksisarenaer er sosialtjensesten i NAV, barnevern, skole, frivillige organisasjoner og andre institusjoner utenfor Bergen. Arbeidsoppgavene i praksisperioden er forvaltningsarbeid og saksbehandling. 


Tegnspråk og tolking

Bachelorstudenter i tegnspråk og tolking har praksis i løpet av de tre studieårene. Det første studieåret er det kort opphold i et tegnspråklig miljø. Det andre året har de 4 uker praksis, og på tredje året har de 8 uker praksis.


Vernepleie

Bachelorstudenter i vernepleie har tre praksisperioder i løpet av de tre studieårene. Praksisarenaer er i rusomsorg, NAV, psykisk helse, barnevern, eldreomsorg, barnehage, skole og i kommunale bo- og hjemmetjenester.


Folkehelsearbeid

Bachelorstudenter i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet har tre praksisperioder i løpet av de tre studieårene. Praksisarenaer er private og offentlige aktører som arbeider med kosthold og fysisk aktivitet.


Samfunnsarbeid

Masterstudenter i samfunnsarbeid har praksis på en relevant praksisplass tilknyttet masterprosjektet. Samfunnsarbeidet er tilknyttet forskjellige felt, som områdeløft, bostedsutvikling, lokalsamfunnsutvikling og helsefremmende arbeid. Praksisarenaer er offentlige etater, næringsliv og frivillige organisasjoner.