Kommunikasjon og formidling

Ønsker du en student som kan bidra når du skal utvikle en kommunikasjonsplan til bedriften din? Eller kanskje du ønsker noen som kan formidle innhold gjennom nettsiden din eller de sosiale medier? Her er en oversikt over studier og enkeltemner som tilbyr praksis for studenter tilknyttet kommunikasjon og formidling. 

Universitetet i Bergen


Medier og kommunikasjon

Arbeidslivspraksis for mediestudenter ved UiB er for studenter som går på masterprogrammet i medier og kommunikasjon. Praksisarenaer er i offentlige etater og private virksomheter knyttet til medie- og kommunikasjonsarbeid. 


Informasjonsarbeid

Praktisk informasjonsarbeid er et tverrfaglig emne som er åpent for alle bachelorstudenter ved UiB. De jobber med kommunikasjon og formidling på tvers av faglige bakgrunner, og utplasseres i private virksomheter, offentlige kontor og institusjoner. Praksisperiode er på 75 arbeidstimer. 


Sammenlignende politikk

Praksis i sammenliknende politikk er for bachelorstudenter som går på sammenlignende politikk eller europastudium ved UiB. Praksisperioden er på 16 uker i 50% stilling. Praksisarenaer er offentlige etater, private virksomheter og organisasjoner.


Teatervitenskap

Yrkesrelatert praksis for masterstudenter i teatervitenskap ved UiB tilbyr en praksisperiode på om lag 200 arbeidstimer innen teaterrelatert virksomhet. Arbeidsoppgaver kan være innen dramaturgi, produsentvirksomhet eller arkiv og formidling.

Språkstudentar i arbeidspraksis 

Praksis i arbeidslivet for språkstudenter ved UiB er et emne med mål om å synliggjøre den faglige kompetansen språkstudiet gir i praksis ved aktuelle institusjoner og bedrifter i utlandet eller i Norge. Praksisperioden er på 270 arbeidstimer.


Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Praksis i arbeidslivet for bachelorstudenter innen arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved UiB er et kommunikasjons- og formidlingsemne innen de nevnte vitenskapene. Studentene blir utplassert i en rekke virksomheter som museum, offentlige kontor og private bedrifter. Praksisperiode er på om lag 200 arbeidstimer.

Høgskulen på Vestlandet


Drama og teater

Bachelorstudenter på drama og anvendt teater ved HVL har praksis hvert studieår. Praksissteder kan være skoler og andre samfunnsarenaer. Praksisperiodene er på forskjellige lengder i løpet av studiet.

 

NLA Høgskolen


Interkulturell forståelse

Interkulturell forståelse i praksis gir studenter på interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen praksis gjennom en ukes studietur hvor som helst i Norge knyttet til en flerkulturell arena.