Markedsføring og ledelse

Det er mange studieprogram innen markedsføring og ledelse som gir studenter et tilbud om praksis eller internships som en del av studiet. Dersom deres bedrift ønsker å ta imot praksisstudenter, er dere velkomne til å kontakte studiestedene direkte.

 

Handelshøyskolen BI

 

Eiendomsmegling

Bachelorstudenter i eiendomsmegling kan ta internship på høsten på 3. studieår. Studentene jobber i en valgfri bedrift på deltid. Praksisperioden er på 240 arbeidstimer fordelt på 15 uker.

 
Entreprenørskap

Bachelorstudenter i entreprenørskap kan ta internship på høsten på 3. studieår. Studentene jobber i en valgfri bedrift på deltid. Praksisperioden er på 240 arbeidstimer fordelt på 15 uker.

 
Markedsføringsledelse

Bachelorstudenter i markedsføringsledelse kan ta internship på høsten på 3. studieår. Studentene jobber i en valgfri bedrift på deltid. Praksisperioden er på 240 arbeidstimer fordelt på 15 uker.

 

Høyskolen Kristiania

 
HR og personalledelse

Bachelorstudenter i HR og personalledelse ved Høyskolen Kristiania har praksis i en bedrift i et helt semester på andre året i studiet. Studenten veksler mellom fag og veiledning på skolen og å være ute i bedrift.    

 
Markedsføring og merkevareledelse

Bachelorstudenter i markedsføring og merkevareledelse ved Høyskolen Kristiania har praksis i en bedrift i et helt semester på andre året i studiet. Studenten veksler mellom fag og veiledning på skolen og å være ute i bedrift.  

 
Markedsføring og salgsledelse

Bachelorstudenter i markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania har praksis i en bedrift i et helt semester på andre året i studiet. Studenten veksler mellom fag og veiledning på skolen og å være ute i bedrift.

 
Hotelledelse

Bachelorstudenter i hotelledelse ved Høyskolen Kristiania har praksis i en bedrift i et helt semester på andre året i studiet. Studenten veksler mellom fag og veiledning på skolen og å være ute i bedrift.

 

Høgskulen på Vestlandet

 
Innovasjon og ledelse

Masterstudenter i innovasjon og ledelse kan ta internship i både nye og etablerte virksomheter i Bergensregionen i 2. eller 3. semester.

 

NLA Høgskolen

 
Praktisk teologi og ledelse

Teologi for en misjonal kirke gir studenter i praktisk teologi og ledelse mulighet til praksis i en misjonal kirke i løpet av studiet. Praksisperioden er på minimum 35–40 arbeidstimer.