Naturvitenskap og ingeniør

Ønsker du en praksisstudent som tar en naturvitenskaplig utdanning eller ingeniørutdanning? Her finner du oversikt over alle studieprogrammene som tilbyr praksis for studenter fra Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

 

Natur- og samfunnsvitenskapelige utdanninger ved UiB

 
Biologi

Bachelorstudenter i biologi ved UiB kan få praksis gjennom emnet yrkespraksis i biologi. Praksisarenaer er offentlige etater og næringslivet.

Geografi

Bachelorstudenter i geografi ved UiB kan velge å ta praksisemnet GEO260. Studenten skal delta i arbeidsoppgaver som er relevante I forhold til deres faglige kompetanse og i forhold til virksomhetens behov. Studenten er utplassert 1-2 dager per uke, totalt 25 dager. Prakisplassene kan være i offentlege/kommunale etater eller konsulentbyråer innen areal- og samfunnsplanlegging, reguleringsplaner o.l.

 

Sivilingeniørutdanninger ved Universitetet i Bergen 

 
Energi

Sivilingeniørstudenter i energi får mulighet til praksis gjennom emnet ENERGI240. Geofysisk institutt har ansvar for utplasseringen og skaffer praksisplasser til studentene på emnet. Praksisperioden er på mist 120 timer i utplasseringen. Praksisarenaer er i bedrifter og institusjoner tilknyttet energiressurser og -bruk.

 
Havbruk og sjømat

Sivilingeniørstudenter i havbruk og sjømat får mulighet til praksis flere ganger i løpet av studieprogrammet. Institutt for biovitenskap er ansvarlig for studieprogrammet, og kan tilby praksisplasser hos partnere i sjømatklyngen. Studentene har ansvar for å skaffe seg praksisplasser selv, og kan derfor også være i andre bedrifter og institusjoner tilknyttet havbruk og sjømat.

 
Havteknologi

Sivilingeniørstudenter i havteknologi får mulighet til praksis gjennom emnet HTEK102. Institutt for fysikk og teknologi har ansvar for utplasseringen og skaffer praksisplasser til studentene på emnet. Praksisperioden er på ca. 200 arbeidstimer i løpet av tredje semester. Praksisarenaer er bedrifter og forskningsinstitusjoner som arbeider innen miljøovervåkning, fiske-/havbruksteknologi, mineralutvinning og olje og gass.

 
Medisinsk teknologi

Sivilingeniørstudenter i medisinsk teknologi er ute i praksis flere ganger i løpet av studieprogrammet. Praksisarenaer er sykehussektoren, farmasøytisk industri og annen teknologisk industri.

Ingeniørutdanninger ved Høgskulen på Vestlandet 

 
Byggingeniør

Bachelorstudenter i byggingeniør som spesialiserer seg i prosjekt- og byggledelse har 6 uker praksis det siste året på studieprogrammet. Studentene skriver ofte bacheloroppgave tilknyttet bedriften som studenten har vært utplassert i.

 
Dataingeniør

Bachelorstudenter i dataingeniør kan velge å ha praksisperiode i en lokal bedrift på det siste året i studieprogrammet. Der skal studenten aktivt delta i de daglige arbeidsoppgavene til bedriften.

 
Havteknologi

Bachelorstudenter i havteknologi kan ta praksis i bedrift som valgfag gjennom emnet MAS136. Praksisperioden er på om lag 270 arbeidstimer i det 5. semesteret på bachelorprogrammet. Studenten finner egen praksisplass selv.

 
Informasjonsteknologi

Bachelorstudenter i informasjonsteknologi kan ta praksis i en lokal bedrift i løpet av 3. studieår.

 
Innovasjon og entreprenørskap

Masterstudenter i innovasjon og entreprenørskap har praksiskursene INN520 (andre semester) og INN524 (tredje semester). I INN520 hospiterer studenter med ingeniørfaglig bakgrunn i regionale bedrifter/virksomheter i 10 uker, hvor de skal jobbe med innovasjons- eller entreprenørielle arbeidsoppgaver. I INN524 jobber studenter i tverrfaglige team (ingeniører, økonomer og studenter ved sjømat og havbruk) med konkrete oppgaver etter innspill fra bedrifter. Casene skal ha en innovasjonsretning.