Økonomi og administrasjon

Ønsker du å rekruttere en student til din virksomhet med kompetanse innen økonomi og administrasjon? Det er mange studieprogram innen dette fagfeltet som tilbyr praksis eller internships for studenter i Bergen. Ta gjerne kontakt med studiestedene dersom dere ønsker å ta imot praksisstudenter!

 

Universitetet i Bergen

 
Samfunnsøkonomi

Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi tilrettelegger for praksis for både bachelorstudenter og masterstudenter på studieprogrammet. På emnet ECON381 skal studentene gjennomføre et prosjekt for en virksomhet som er oppdragsgiver.

 

Norges Handelshøyskole

 
Økonomi og administrasjon

Internasjonale bachelor- og masterstudenter i økonomi og administrasjon kan gjennom internship abroad få praksis i det norske næringslivet i bergensregionen. Praksisperioden er på om lag 150 arbeidstimer.

 
Energi, naturressurser og miljø

Masterstudenter på NHH får mulighet til praksis gjennom emnet ENEINT. Emnet er knyttet til programmet ENE: Energy, Natural Resources and the Environment. Studentene finner sine egne internships, som kan være i bergensregionen eller andre steder i Norge. Praksisperioden er fire fulle arbeidsuker.

 

Handelshøyskolen BI

 
Økonomi og administrasjon

Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon kan ta internship på høsten på 3. studieår. Studentene jobber i en valgfri bedrift på deltid. Praksisperioden er på 240 arbeidstimer fordelt på 15 uker.

 
Økonomi og forretningsjus

Bachelorstudenter i økonomi og forretningsjus kan ta internship på høsten på 3. studieår. Studentene jobber i en valgfri bedrift på deltid. Praksisperioden er på 240 arbeidstimer fordelt på 15 uker.