Pedagogiske utdanninger

Ønsker din barnehage eller skole å ta imot praksisstudenter? Her er oversikt over pedagogiske utdanninger i Bergen som tilbyr praksis for studentene. 

 

Høgskulen på Vestlandet


Grunnskolelærer

Grunnskolelærer-studenter 1.-7.trinn og 5.-10. trinn ved HVL har praksis i totalt 115 dager i løpet av det femårige studieprogrammet. Praksisarenaer er barne- og ungdomsskoler. 


Barnehagelærer

Barnehagerlærer-studenter ved HVL har til sammen 100 dager praksis i løpet av det treårige studieprogrammet. Praksisarenaen er barnehager. HVL samarbeider med mange barnehager i og rundt Bergen. 


Drama og teater

Bachelorstudenter i drama og anvendt teater ved HVL har praksis i hvert studieår i løpet av studieprogrammet. Praksisarenaer er barne-, ungdoms- eller videregående skoler, kulturskoler og andre samfunnsarenaer. 

Kroppsøving og idrettsfag

Faglærerstudenter i kroppsøving og idrettsfag ved HVL har praksis i totalt 14 uker i løpet av det treårige studieprogrammet. Praksisarenaer er grunnskole og videregående skole, spesialpedagogiske virksomheter og i det frivillige idrettslivet. 


Musikk

Faglærerstudenter i musikk ved HVL har til sammen 70 dager praksis i løpet av det treårige studieprogrammet. Praksisarenaer er i barnehage, grunnskole, videregående skole, folkehøyskole og andre arenaer knyttet til kulturelt arbeid med barn, unge og voksne. 

 

NLA Høgskolen


Barnehagelærer

Barnehagelærer-studenter ved NLA Høgskolen har praksis til sammen 100 dager i løpet av det treårige studieprogrammet. Praksisarenaen er barnehager. NLA Høgskolen samarbeider med private og kommunale barnehager i Bergen kommune og omegn. Mer informasjon om søknad om å bli praksisbarnehage tilknyttet NLA finnes på NLA sine nettsider.


Grunnskolelærer

Grunnskolelærer-studenter 1.-7. trinn og 5.-10.trinn ved NLA Høgskolen har praksis i totalt 23 uker i løpet av det femårige studieprogrammet. Praksisarenaer er barne- og ungdomsskoler. 

 

Lektorutdanninger ved Universitetet i Bergen

 

Nordisk språk og litteratur

Lektorstudenter i nordisk språk og litteratur ved UiB har praksis totalt 100 dager i løpet av det femårige studieprogrammet. Praksisperioden varer alt fra noen dager til flere uker av gangen. Praksisarenaene er ungdomsskoler og videregående skoler.


Fremmedspråk

Lektorstudenter i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk, tysk) ved UiB har praksis totalt 100 dager i løpet av det femårige studieprogrammet. Praksisperioden varer alt fra noen dager til flere uker av gangen. Praksisarenaene er ungdomsskoler og videregående skoler. 


Historie og religion

Lektorstudenter i historie eller religion ved UiB har praksis totalt 100 dager i løpet av det femårige studieprogrammet. Praksisperioden varer alt fra noen dager til flere uker av gangen. Praksisarenaene er ungdomsskoler og videregående skoler. 


Naturvitenskap og matematikk

Lektorstudenter i naturvitenskap og matematikk ved UiB har praksis totalt 100 dager i løpet av det femårige studieprogrammet. Praksisperioden varer alt fra noen dager til flere uker av gangen. Praksisarenaene er ungdomsskoler og videregående skoler. 

PPU og spesialpedagogikk ved UiB

 
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiB har til sammen 60 dager med praksis i løpet av det ettårige studieprogrammet. Praksisarenaer er ungdomsskole og videregående skole.


Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design

Studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design ved UiB har til sammen 60 dager med praksis i løpet av det ettårige studieprogrammet. Det er to studieretninger på PPU ved Fakultet for kunst, musikk og design; en for kunstnere og designere og en for utøvende musikk eller komposisjon. Praksisarenaer er kulturskole, grunnskole, videregående skole, folkehøyskole, museum og ensemble. 

 

Spesialpedagogikk

Bachelorstudenter i spesialpedagogikk ved UiB har to uker med observasjonspraksis i løpet av det treårige studieprogrammet. Praksisarenaer barnehage og grunnskole.


Logopedi

Masterstudenter i logopedi ved UiB har til sammen 360 timer praksis i løpet av det toårige studieprogrammet. Praksis innebærer både observasjon og eget logopedisk arbeid under veiledning.