Rådgivere & lærere

Utdanning i Bergen og våre medlemsinstitusjoner ønsker å gi elever i videregående skole god informasjon om høyere utdanning generelt og studietilbudet i Bergen spesielt. Vi håper at dette kan hjelpe elevene til å ta bevisste og veloverveide utdanningsvalg, og at det kan gjøre overgangen fra elev til student trygg og god.

For skoleåret 2022-2023 planlegger vi ut fra at det ikke lenger skal være føringer for gjennomføring av arrangementene. Noen tilbud vil fortsette å uvikles digitalt, dette gjelder skolebesøket til VG1 og studieorientering for VG3. Samtidig har vi gleden av å presentere et nytt, fysisk informasjonstilbud rettet mot VG2-elever. Se årsplan for mer informasjon!

Kontakt oss gjerne!

Har du spørsmål knyttet til skolebesøk, rådgiverseminar, studieorientering eller Åpen dag? Kontakt oss på hei@utdanningibergen.no.