Rådgivere & lærere

Utdanning i Bergen og våre medlemsinstitusjoner ønsker å gi elever i videregående skole god informasjon om høyere utdanning generelt og studietilbudet i Bergen spesielt. Vi håper at dette kan hjelpe elevene til å ta bevisste og veloverveide utdanningsvalg, og at det kan gjøre overgangen fra elev til student trygg og god.

Covid-19 gjør at det fortsatt er usikkerhet knyttet til skoleåret 2021/2022. Utdanning i Bergen må derfor tilpasse vår drift og våre arrangementer til en hverdag der smittetrykket kan endre seg på kort varsel. 
 
For å sikre at at vi kan gi et tilbud til elevene, vil noen arrangementer foregå digitalt også dette skoleåret. Dette gjelder Skolebesøkene til VG1 og Studieorienteringen for VG3 torsdag 20. januar 2022. Vi planlegger for å kunne invitere elever og lærere til Åpen dag på campus 12.-14. februar 2022.

Kontakt oss gjerne!

Har du spørsmål knyttet til skolebesøk, rådgiverseminar, studieorientering eller Åpen dag? Kontakt oss på hei@utdanningibergen.no.