Rådgivere & lærere

Utdanning i Bergen og våre medlemsinstitusjoner ønsker å gi elever i videregående skole god informasjon om høyere utdanning generelt og studietilbudet i Bergen spesielt. Vi håper at dette kan hjelpe elevene til å ta bevisste og veloverveide utdanningsvalg, og at det kan gjøre overgangen fra elev til student trygg og god.

Covid-19 gjør at det fortsatt er usikkerhet knyttet til skoleåret 2021/2022. Utdanning i Bergen må derfor tilpasse vår drift og våre arrangementer til en hverdag der smittetrykket kan endre seg på kort varsel. 
 
For å sikre at at vi kan gi et tilbud til elevene, vil noen arrangementer foregå digitalt også dette skoleåret. Dette gjelder Skolebesøkene til VG1 og Studieorienteringen til VG3. Vi håper derimot å kunne invitere elever og lærere til Åpen dag på campus i februar 2022.

Kontakt oss gjerne!

Har du spørsmål knyttet til skolebesøk, rådgiverseminar, studieorientering eller Åpen dag? Kontakt oss på hei@utdanningibergen.no.