Rådgivere & lærere

Skoleåret 2020/2021 blir sannsynligvis et litt annerledes år for mange. Situasjonen rundt covid-19 gjør at også vi i Utdanning i Bergen må tilpasse vår drift og våre arrangementer til en annerledes hverdag. Målet vårt er fortsatt å bidra med god informasjon om studietilbudet i Bergen og bidra til at elevene skal kunne ta bevisste og veloverveide utdanningsvalg.

Skolene i Vestland fylkeskommune vil få informasjon via rådgiver og skolens e-postmottak når vi vet mer om hvordan denne situasjonen påvirker Utdanning i Bergens informasjonstilbud og faglige arrangementer det neste året.

Kontakt oss gjerne!

Har du spørsmål knyttet til skolebesøk, rådgiverseminar, studieorientering eller Åpen dag? Kontakt oss på hei@utdanningibergen.no.

Kommende arrangement