Årsplan 2021-2022

På grunn av covid-19 er mye usikkert også neste skoleår. Utdanning i Bergen vil gjøre det vi kan for å sikre at elevene likevel får god informasjon om studiemuligheter. Noen informasjonstilbud vil også i år være digitale, mens vi håper å kunne gjennomføre noen arrangementer fysisk.
 
Årsplanen oppdateres fortløpende. Ny informasjon vil også bli sendt til rådgiver/kontaktperson på videregående skoler i Vestland. 

September

Fredag 10. september: Påmeldingsfrist for digitale skolebesøk til Vg1
Frist for å melde på skolen til digitale skolebesøk for Vg1. Gå til påmeldingsskjema

November

Uke 44–48: Digitale skolebesøk til VG1
Skolebesøkene gir grunnleggende informasjon om høyrere utdanning til elever på VG1. Disse vil i høst gjennomføres digitalt. Mer informasjon om organisering, tidspunkt og innhold.

Desember

Torsdag 2. desember: Programslipp Åpen dag!
Programmet til Åpen dag blir publisert på opendag.no. Fra 2. desember kan elevene opprette brukerkonto, lese om programmet, se korte smakebiter fra ulike studieprogram og lagre sine favoritter til senere. 

Januar

Mandag 10. januar: Nettportalen til digital Studieorientering 2022 åpner
Nettsiden Studieorientering.no blir oppdatert og åpnet for bruk. Fra nå av kan elever og rådgivere opprette brukerkonto og logge seg inn. Inne på portalen kan elevene forberede seg til studieorienteringen ved å lese om studiestedene som er med og gjøre refleksjonsoppgaver. 

Torsdag 20. januar, kl. 08.30-11.00: Digital Studieorientering
Studieorientering gjennomføres digitalt for de videregående skolene i Vestland.

I en felles åpningspresentasjonen får elevene generell informasjon om høyere utdanning, og får se korte filmer fra mange ulike studiesteder.

Etter åpningspresentasjonen er det satt opp tre tidspunkt der elevene kan besøke studioene til studiesteder de er spesielt interesserte i. Der får de se en lengre presentasjon fra studiestedet, og får mulighet til å stille spørsmål direkte til studenter og ansatte.

  • 08.30: Åpningspresentasjon
  • 09.30: Elever besøker valgfritt studio/studiested
  • 10.00: Elever besøker valgfritt studio/studiested
  • 10.30: Elever besøker valgfritt studio/studiested
  • 11.30: Slutt

 

Februar 

Åpen dag var planlagt arrangert 12.-14. februar. Grunnet smittesituasjonen har vi dessverre måtte avlyse dette som fysisk arrangment.

Vi jobber nå med digitale alternativer for deler av programmet.

14. februar fra kl. 09.30 vil elevene kunne møte studiestedene på www.opendag.no og få hjelp til å velge veien videre. Det vil bli videoinnhold om blant annet hvordan det er å være student, en workshop som vil hjelpe elevene å ta et studievalg og ikke minst mulighet til å stille spørsmål og få svar fra studiestedene om alt de lurer på. Mer informasjon kommer snart!

Nettsiden www.opendag.no har bred oversikt over studietilbudet i Bergen, den er en god plattform elevene kan bruke til å utforske studieprogrammene de er mest interesserte i.

Mars

Rådgiverseminarer 21.–22. mars og 23.–24. mars

Vi har gleden av å invitere rådgivere fra hele landet til seminaret som har blitt en over ti år lang tradisjon. Før covid-19 var pågangen til rådgiverseminaret stor. Som en prøveordning for 2022 kjører vi derfor to seminarer etter hverandre, hvor programmet er spisset mot rådgivere som jobber på ulike områder. Det vil likevel være noen foredrag som går igjen på programmet. 

Verden er global, fleksibel og i stadig utvikling. Mulighetene er uendelige, men er de for alle? Hvordan kan utdannelsesinstitusjonene sørge for en bedre representasjon av minoriteter? Hvilke verktøy finnes for å navigere i egen utdannelse og arbeidsliv? Og hva gjør institusjonene for å tilpasse seg verden?

På rådgiverseminaret utforsker vi inkludering og livsmestring i utdannelse og arbeidsliv. Fra ulike perspektiv og bidragsytere, ser vi på hvordan karrierelæring, karrierekompetanse og kvalitetsrammeverket brukes som konkrete verktøy – i en verden som krever livslang læring.

21.–22. mars rådgiverseminar for rådgivere i videregående skoler.

Mer informasjon, program og påmelding

23.–24. mars – rådgivere i ungdomsskoler.

Mer informasjon, program og påmelding