Årsplan 2021-2022

På grunn av covid-19 er mye usikkert også neste skoleår. Utdanning i Bergen vil gjøre det vi kan for å sikre at elevene likevel får god informasjon om studiemuligheter. Noen informasjonstilbud vil også i år være digitale, mens vi håper å kunne gjennomføre noen arrangementer fysisk.
 
Årsplanen oppdateres fortløpende. Ny informasjon vil også bli sendt til rådgiver/kontaktperson på videregående skoler i Vestland. 

September

Fredag 10. september: Påmeldingsfrist for digitale skolebesøk til Vg1
Frist for å melde på skolen til digitale skolebesøk for Vg1. Gå til påmeldingsskjema

November

Uke 44 – 48: Digitale skolebesøk til VG1
Skolebesøkene gir grunnleggende informasjon om høyrere utdanning til elever på VG1. Disse vil i høst gjennomføres digitalt. Mer informasjon om organisering, tidspunkt og innhold.

Desember

Torsdag 2. desember: Programslipp Åpen dag!
Programmet til Åpen dag blir publisert på opendag.no. Fra 2. desember kan elevene opprette brukerkonto, lese om programmet, se korte smakebiter fra ulike studieprogram og lagre sine favoritter til senere. 

Januar

Mandag 10. januar: Nettportalen til digital Studieorientering 2022 åpner
Nettsiden Studieorientering.no blir oppdatert og åpnet for bruk. Fra nå av kan elever og rådgivere opprette brukerkonto og logge seg inn. Inne på portalen kan elevene forberede seg til studieorienteringen ved å lese om studiestedene som er med og gjøre refleksjonsoppgaver. 

Torsdag 20. januar: Digital Studieorientering
Studieorientering gjennomføres digitalt for de videregående skolene i Vestland. Elevene får informasjon om mange ulike studiesteder og mulighet til å stille spørsmål direkte til både studenter og ansatte på studiestedene. 

Mandag 24. januar: Påmeldingen til Åpen dag åpner!
Elever kan logge seg inn på opendag.no og melde seg på arrangementer. På grunn av stor pågang bør elevene være tidlig ute dersom de vil sikre seg plass på sine førstevalg.

Februar 

Lørdag 12. februar: Åpen dag-program for egne målgrupper 
Noen fagretninger tilbyr et eget Åpen dag-program for besøkende fra andre fylker, ungdommer som ønsker å ha med seg foreldrene sine på Åpen dag, samt besøkende som av ulike grunner ikke har mulighet til å delta på mandagen. 

Søndag 13. februar: Åpen dag – Studieklar?
Søndagsprogram i Bergen sentrum for deltakere som ønsker å forberede seg litt ekstra til studietiden. Programmet inneholder blant foredrag om hvordan det er å være student, eksamenskurs, informasjon om studier i utlandet m.m.

Mandag 14. februar: Åpen dag – Student for en dag!
Vi inviterer elever og lærere til å besøke campus og de studieprogrammene de er mest interessert i. På programmet står faglige innlegg fra flinke forelesere, møter med studenter, omvisning og informasjon om fremtidige arbeidsmuligheter. 

Vi tar forbehold om at smittesituasjonen i februar gjør det mulig å gjennomføre fysiske arrangementer.