Program 2019

Temaet for årets seminar er «Smart utdanning». Gjennom innlegg fra skoleperspektiv, universitet, høyskoler og næringslivet vil vi reflektere over hvordan ny teknologi og digitalisering preger utdannings- og arbeidslivet i dag og i fremtiden. Hvordan veileder vi fremtidens studenter og arbeidstakere inn i en digital hverdag?

Tirsdag 29. oktober

09.00-09.30

Registrering og kaffe

09.30-09.45

Åpning
v/Bjørg Kristin Selvik, styreleder i Utdanning i Bergen og prorektor for utdanning, Høgskulen på Vestlandet

09.45-10.30

Klasseledelse og digital kompetanse
v/Rune Krumsvik, professor, Universitetet i Bergen

10.30-11.00

Hvordan blir studenter i høyere utdanning forberedt på et digitalt arbeidsliv? 
v/Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen

11.00-11.30

Beinstrekk og kaffe

11.30-11.50

Simulering som alternativ til klasserommet
v/Jan Arne Karlsen, høgskulelektor, Høgskulen på Vestlandet

11.50-12.10

Business Analytics Revolution: From Coca Cola on the shelf till Fotball-VM via Facebook
v/Mario Guajardo, professor, Norges Handelshøyskole

12.10-12.30

Empati er veien til gode løsninger
v/David Coates, høgskolelektor, Høyskolen Kristiania

12.30-13.30

Lunsj

13.30-14.15

Digital kompetanse og behov i regionen
v/Geir Mikalsen, markeds- og kommunikasjonssjef, Bergen Næringsråd

14.15-14.45

Regionalt kompetansearbeid – Slik samarbeider vi i Hordaland Fylkeskommune
v/Kristin Iversen, seniorrådgiver, Hordaland fylkeskommune

14.45-15.15

Beinstrekk, pausemat og kaffe

15.15-16.00

Can’t Get There From Here – prosjektbasert læring, teori og praksis. Erfaringer med studentprosjekter innen IT
v/Eivind Brevik, førstelektor innen informasjonssystemer og instituttleder for Institutt for teknologi, Høyskolen Kristiania

19.00

Festmiddag

Onsdag 30. oktober 

08.45-09.00

Registrering og kaffe

09.00-10.00

«Men vi vet jo ikke nok om konsekvensene!» - ungdom og digital dømmekraft
v/Mari-Kristine Morberg, Mobbeombudet i Hordaland

10.00-10.30

Beinstrekk, pausemat og kaffe

10.30-12.00

Hva må skolen vite om digitale spill og spillkultur?
v/Aleksander Husøy, spillpedagog og lærer på Nordahl Grieg videregående skole

12.00-13.00

Lunsj

13.00-13.45

Gaming – når løsningen blir et problem
v/Malin Wuttudal, psykolog og prosjektleder for Spill sunt Oslo

13.45-14.00

Beinstrekk

14.00-14.45

Engasjement i forelesninger – mobilen i sentrum
v/Erik Wilberg, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

14.45-15.00

Oppsummering og avslutning
v/Utdanning i Bergen