Forskningsdagene i Bergen

Forskningsdagene i Bergen er et bredt samarbeid mellom byens forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Målsetningen er blant annet å skape begeistring og forståelse for forskning, samt formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv.

  1. Tidspunkt:

    21. september 2022 kl. 09:00

  2. Sted:

    Bergen

  3. Ekstern arrangementside:

    Mer informasjon

Forskningsdagene i Bergen er også med på å vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv og er en viktig arena for rekrutering av unge til forskningsrelaterte yrker. Som en del av forskningsdagene reiser forskere på skolebesøk, og elever og lærere fra videregående skoler inviteres til å delta på Forskingsdagene UNG.

Forskningsdagene i Bergen er en del av de nasjonale Forskningsdagene som arrangeres i regi av Norges Forskningsråd. Festivalen har vært arrangert hvert år siden 1995 og er en av Europas store, landsdekkende forskningsfestivaler.