Rådgiverseminar 2022 - ungdomsskole og UH

På dette rådgiverseminaret utforsker vi inkludering og livsmestring i utdannelse og arbeidsliv. Fra ulike perspektiv og bidragsytere, ser vi på hvordan faget utdanningsvalg, karrierelæring, karrierekompetanse og kvalitetsrammeverket brukes som konkrete verktøy – i en verden som krever livslang læring.

Onsdag 23. mars

09.00 – 09.30

Registrering og kaffe

09.30 – 09.45

Åpning
 

09.45 – 10.45

Firdamodellen. Karriererettleiing- heile skulen sitt ansvar. Ei holistisk tilnærming til karriererettleiing-med bruk av karriereknappane

v/Jørund Leiv Walseth, rådgiver, Firda vidaregåande skule

10.45 – 11.15

Verdien av å velge “feil”. 
v/Ingvill Skjold- Thorkildsen, avdelingsleder, Sammen Karriere

11.15 – 11.45

Benstrekk

11.45 – 12.15

Karriereveiledning.no. Om tjenesten og hvordan kvalitetsrammeverket brukes

v/Eirik Øvernes, seksjonsleder, Kompetanse Norge, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

12.15 – 12.45

Den gode samtalen med eleven – et krysspress mellom forventninger og realiteter?
v/Gunnvi Sæle Jokstad, førstelektor, NLA Høgskolen, Bergen

12.45 – 13.45

Lunsj

13.45 – 14.15

Fleksibel læring

v/Karoline Tellum-Djarraya, seksjonsleder, seksjon for fleksibel læring, Hk-dir. Katrine Utgård, Seniorrådgiver, seksjon for fleksibel læring, HK-dir.

14.15 – 14.45

Bekreftes snart

14.45 – 15.15

Beinstrekk, pausemat og kaffe

15.15 – 15.45

Bekreftes snart

15.45 – 16.00

Oppsummering

19.00

Festmiddag

Torsdag 24. mars

08.45-09.00

Registrering og kaffe

09.00 – 09.45

Utdanning, inntekt og foreldrenes rolle

v/ Kjell Gunnar Salvanes, Professor, NHH 

09.45 – 10.15

Bergen Røde Kors – Erfaringer fra våre møter med barn og unge i Bergen

v/ Per Hanssen, enhetsleder for oppvekst, Bergen Røde Kors

10.15 – 10.45

Benstrekk

10.45 – 11.15

Inkluderingsarbeid i ungdomsskolen –  en case (ikke bekreftet)

11.15 – 12.00

Om mulighetene i karriereveiledningsfeltet

v/Oda Notevarp Paulsen, Høgskulelektor, Høgskulen på Vestlandet

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 14.45

Faget utdanningsvalg. Foredrag og workshop.

v/Petra Røise, Førsteamanuensis, Universitetet i Sør-Øst Norge

14.45 – 15.00

Oppsummering og avslutning
v/Utdanning i Bergen