Rådgiverseminar 2022 - ungdomsskole og UH

På dette rådgiverseminaret utforsker vi inkludering og livsmestring i utdannelse og arbeidsliv. Fra ulike perspektiv og bidragsytere, ser vi på hvordan faget utdanningsvalg, karrierelæring, karrierekompetanse og kvalitetsrammeverket brukes som konkrete verktøy – i en verden som krever livslang læring.

Onsdag 23. mars

09.00 – 09.30

Registrering og kaffe

09.30 – 09.45

Velkommen 
v/ Anne-Grethe Naustdal, styremedlem i Utdanning i Bergen og prorektor for utdanning, HVL

09.45 – 10.15

Verdien av å velge “feil”

v/Ingvill Skjold- Thorkildsen, avdelingsleder, Sammen Karriere

10.15 – 10.45

Den gode samtalen med eleven – et krysspress mellom forventninger og realiteter?
v/Gunnvi Sæle Jokstad, dosent, NLA Høgskolen, Bergen

10.45 – 11.15

Benstrekk

11.15 – 12.00

Firdamodellen. Karriererettleiing- heile skulen sitt ansvar. Ei holistisk tilnærming til karriererettleiing-med bruk av karriereknappane

v/Jørund Leiv Walseth, rådgiver, Firda vidaregåande skule

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.30

Den nasjonale digitale karriereveiledningstjenesten, Karriereveiledning.no: Utvikling og tjenesten som supplement.

v/Eirik Øvernes, seksjonsleder, seksjon for karrieretjenester, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Magdalena Fosshaug, seniorrådgiver/karriereveileder, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

13.30 – 14.00

Livslang læring = fleksibel opplæring

v/Karoline Tellum-Djarraya, seksjonsleder, seksjon for fleksibel læring, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Eline Wigdel, seniorrådgiver, seksjon for fleksibel læring, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

14.00 – 14.30

Beinstrekk, pausemat og kaffe

14.30 – 15.00

Drømmeskole: et tiltak for å jobbe med inkludering, livsmestring og psykisk helse i skolen

v/Veronica Pedersen, fagkoordinator i Voksne for Barn

15.00 – 15.45

Livsmestring og livslang læring gjennom entreprenørskap

Hvordan få til innovative, aktive og reflekterende læringsprosesser i klasserommet

v/ Gry Sæterdal, daglig leder, Ungt Entreprenørskap. Ingrid Kristoffersen, fagansvarlig grunnskole, Ungt Entreprenørskap.

19.30

Festmiddag

Torsdag 24. mars

08.45-09.00

Registrering og kaffe

09.00 – 09.45

Utdanning, inntekt og foreldrenes rolle

v/ Kjell Gunnar Salvanes, professor, NHH 

09.45 – 10.15

Bergen Røde Kors – Erfaringer fra våre møter med barn og unge i Bergen

v/ Per Hanssen, enhetsleder for oppvekst, Bergen Røde Kors

10.15 – 10.45

Benstrekk

10.45 – 11.30

Migrasjonspedagogikk i Bergen kommune

v/Diana Bennett, rådgiver, byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Bergen kommune

11.30 – 12.00

Om mulighetene i karriereveiledningsfeltet

v/Oda Notevarp Paulsen, høgskulelektor, Høgskulen på Vestlandet

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 14.45

Didaktiske spenninger i faget utdanningsvalg - Foredrag og workshop knyttet til doktorgradsavhandling

v/Petra Røise, førsteamanuensis, Universitetet i Sør-Øst Norge

14.45 – 15.00

Oppsummering og avslutning
v/Utdanning i Bergen