Rådgiverseminar 2022 - VGS og UH

På dette rådgiverseminaret utforsker vi inkludering og livsmestring i utdannelse og arbeidsliv. Fra ulike perspektiv og bidragsytere, ser vi på hvordan karrierelæring, karrierekompetanse og kvalitetsrammeverket brukes som konkrete verktøy – i en verden som krever livslang læring.

Mandag 21. mars

09.00 – 09.30

Registrering og kaffe

09.30 – 09.40

Åpning
 

09.40 – 11.00

Fordomsbruk og andregjøring i skolen – makt, identitet og fortellinger
v/Solveig Moldrheim (phd), undervisningsleder i Raftostiftelsen

11.00 – 11.30

Beinstrekk og kaffe

11.30 – 12.00

Rådgivning med minoritetsungdom: Om forventninger, drømmer og krav.
v/ Mona Ibrahim Ahmed, minoritetsrådgiver, Fyllingsdalen vgs. Marie Brokstad, minoritetsrådgiver, Årstad vgs/IMDi. Emilie Joner-Andbo, minoritetsrådgiver, Bergen Katedralskole.

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.30

Fremtidens arbeidsliv – et inkluderende grønt skifte?

v/Lasse Kolbjørn Anke Hansen,seniorrådgiver,Vestland Fylkeskommune. Amila Suljevic Melle, koordinator for integrering, Vestland Fylkeskommune

13.30 – 14.00

Hvordan veilede ungdom slik at de får og blir værende i arbeid? Med særlig fokus på læreplass, og samarbeidet i Nordhordland mellom skole, arbeidsliv, fylkeskommunen og NAV. 

v/Silje Osland-Grepstad, ungdomskontakt, NAV Alver og Vivian Kårbø, prosjektleiar, kompetanse Nordhordland Næringslag

14.00 – 14.30

Bergen opportunity
v/Iver Belle-Ramos, næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd

14.30 – 15.00

Beinstrekk, pausemat og kaffe

15.00 – 16.00

Panelsamtale (under arbeid)
Hvordan jobber institusjonene med å få frem større minoritetsrepresentasjon i høyere utdanning? Hvordan jobber vgs med å motvirke frafall av minoriteter i vgs? Er det punkter her UH og vgs møtes på?

v/ Vibeke Solbue, førsteamanuensis, HVL, Dhayalan Velauthapillai, professor, HVL, 

19.30

Festmiddag

Tirsdag 22. mars

08.45 – 09.00

Registrering og kaffe

09.00 – 09.30

Verdien av å velge “feil”
v/ Ingvill Skjold- Thorkildsen, avdelingsleder, Sammen Karriere

09.30 – 10.15

Firdamodellen. Karriererettleiing- heile skulen sitt ansvar. Ei holistisk tilnærming til karriererettleiing-med bruk av karriereknappane
v/Jørund Leiv Walseth, rådgiver, Firda vidaregåande skule

10.15 – 10.45

Karriereveiledning.no. Om tjenesten og hvordan kvalitetsrammeverket brukes.
v/Eirik Øvernes, seksjonsleder, Kompetanse Norge, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

10.45 – 11.15

Benstrekk

11.15 – 11.45

Den gode samtalen med eleven – et krysspress mellom forventninger og realiteter?
v/Gunnvi Sæle Jokstad, førstelektor, NLA Høgskolen, Bergen

11.45 – 12.15

Fleksibel læring
v/Karoline Tellum-Djarraya, seksjonsleder, seksjon for fleksibel læring, Hk-dir. Katrine Utgård, seniorrådgiver, seksjon for fleksibel læring, HK-dir.

12.15 – 13.15

Lunsj

13.15 – 14.45

Hvordan jobber studiestedene med fleksibel læring? Hvordan har covid endret måten vi tenker om fleksibel læring? (under arbeid)
v/Lars Nyre, professor, UiB, Anne Kristin Rønsen, avdelingsleiar, avdeling for utvikling av læring og undervisning, HVL,

14.45 – 15.00

Oppsummering og avslutning
v/Utdanning i Bergen