Skolebesøk for Vg1-elever

Utdanning i Bergen har utviklet et tilbud om skolebesøk til elever som går i første klasse på et studieforberedende utdanningsprogram. Målet med besøket er å forberede elevene på tiden frem mot valget om å ta høyere utdanning. Skolebesøkene til Vg1-elever er en del av Utdanning i Bergens tilbud for å støtte opp om livslang læring og styrke elevenes karrierelæringsprosess. Ved å besøke elevene allerede på Vg1, håper vi å bidra til at elevene bruker tiden på videregående til å gjøre bevisste og veloverveide utdanningsvalg.

  1. Tidspunkt:

    1. november 2021 kl. 08:00

  2. Arrangør:

    Utdanning i Bergen

  3. Ekstern arrangementside:

    Skolebesøk for Vg1-elever

Om skolebesøket

Besøket varer i én skoletime, og består av en presentasjon om høyere utdanning og om hvordan det er å være student. Undervisningsopplegget kombinerer en studiopresentasjon og videosnutter med studenter. Elevene får møte en bredt sammensatt gruppe studenter som deler sine erfaringer med valg av studium og som forteller om egen studiehverdag. Elevene blir kjent med noen viktige begreper og får informasjon som er nyttig for dem frem mot valg av programfag for Vg2 og Vg3.

Opplegget er interaktivt og inkluderer refleksjonsspørsmål som klassen kan ta opp og en kviss/kahoot for elevene. Gjennomfører man skolebesøket 3. november eller 4. november er Utdanning i Bergen dessuten tilgjengelig på chat, og kan svare på elevenes spørsmål. Opplegget er fleksibelt og kan tilpasses skoletimer på både 45 min og 60 min.

Gjennomføring høsten 2021

På grunn av en usikker smittesituasjon gjennomføres skolebesøket for Vg1-elever digitalt høsten 2021. En fordel med den digitale gjennomføringen er at alle elevene i Vestland fylke kan få tilbud om å delta. Opplegget er tilgjengelig på en digital plattform med chatfunksjon.

Skolebesøket kan gjennomføres i perioden 1.-28. november (uke 44-48), på det tidspunktet som passer skolen best. Velger man å delta onsdag 3. november eller torsdag 4. november kan elevene få svar på sine spørsmål fra Utdanning i Bergen.