Årsplan 2019-2020

I løpet av skoleåret arrangerer Utdanning i Bergen en rekke arrangementer for lærere, rådgivere og elever. I årsplanen vår får du en oversikt over når de ulike arrangementene kommer.

Etter hvert finner du alle arrangementene under kommende arrangement på rådgiversiden. Der legger vi ut informasjon og påmeldingsskjema til alle våre møter og seminarer. I kalenderen kan du også finne relevante arrangementer fra våre medlemsinstitusjoner og andre aktører. 

September

Tirsdag 3. september
Frist for å melde skolen din på Studieorientering og skolebesøk til VG1.  

Onsdag 18. september
Ettermiddagsseminar for lærere og rådgivere i samarbeid med Universitetet i Bergen.
Seminaret inkluderer gratis festkonsert med Bergen filharmoniske orkester! 

Oktober

Tirsdag 1. oktober
Frokostseminar for lærere og rådgivere i Samarbeid med Norges Handelshøyskole.

Uke 40: Høstferie i Odda

Uke 41: Høstferie i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Mandag 21. oktober
Første dag med skolebesøk til VG1-elever i Hordaland.
Turnéperioden varer fra uke 43 til 47.

Tirsdag 29. oktober – onsdag 30. oktober
Rådgiverseminaret på Solstrand. Årets tema er “Smart utdanning” og hvordan den digitale utviklingen påvirker både utdannings- og arbeidsliv. 

November

Fredag 1. november
Programmet for Åpen dag 2020 blir publisert på opendag.no

Tirsdag 19. november
Frokostseminar for lærere, rådgivere og skoleledere i samarbeid med Høyskolen Kristiania. 

Desember

Mandag 2. desember
Påmeldingen til Åpen dag 2020 åpner! Påmeldingen skjer via nettsiden opendag.no.

Januar

Mandag 6. januar
Første dag i Studieorienteringsturnéen i nye Vestland fylke. Turnéperioden i Vestland begynner i Bergen og varer trolig fra uke 2-5. Turnéen i Møre og Romsdal blir trolig gjennomført i uke 6-7. 

Tirsdag 21. januar
Heldagsseminar for rådgivere i videregående skole. Her får du siste nytt om høyere utdanning, studietilbudet ved utdanningsinstitusjonene i Bergen og oppdatert informasjon om opptak. 

Fredag 31. januar
Faglig-pedagogisk dag på Universitetet i Bergen.

Februar

Mandag 3. februar
Påmeldingen til Åpen dag stenger. 

Lørdag 8. februar
Åpen dag – Campusbesøk for tilreisende elever fra andre fylker.

Søndag 9. februar
Åpen dag – Studieklar. Institusjonsnøytralt program der de besøkende blant annet får lære om studentlivet, eksamenstips og studier i utlandet.

Mandag 10. februar
Åpen dag – Student for en dag! Elevene får besøke campus, teste ulike studieprogram og oppleve hvordan det er å være student.

Uke 8: Vinterferie i Møre og Romsdal og i Odda

Uke 9: Vinterferie i Vestland

Mars

Søndag 1. mars
Søknadsfrist for å søke videregående opplæring og søknadsfrist til høyere utdanning for enkelte søkergrupper

April

Onsdag 15. april
Frist for å søke høyere utdanning via Samordna opptak.