Studieorientering og skolebesøk

Utdanning i Bergen koordinerer Studieorientering på vegne av Universitetet i Bergen i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I Hordaland har vi også utviklet et tilbud om skolebesøk til VG1-elever. 

Skolebesøkene til VG1-elever er en del av Utdanning i Bergens tilbud til videregående skoler i Hordaland for å støtte opp om livslang læring og styrke elevenes karrierelæringsprosess. Ved å besøke elevene allerede på VG1, håper vi å bidra til at elevene bruker tiden på videregående til å gjøre bevisste og veloverveide utdanningsvalg. 

Vi baserer turnéplanenene på informasjonen du legger inn i påmeldingsskjemaet. Det er ikke mulig å bytte tidspunkt dersom datoen ikke passer. Derfor ber vi om at du svarer så utfyllende som mulig i skjemaet. Hvilke dager i turnéperioden passer det best, og når passer det absolutt ikke å få besøk?

Tirsdag 3. september er fristen for påmelding til Studieorientering og skolebesøk.

Forberedelsesmateriell

Før Studieorienteringen anbefaler vi at dere gjennomfører en forberedelse sammen med elevene der de kan forberede spørsmål og vurdere hvilke studiesteder de ønsker å høre mer om på Studieorientering. 

Skolebesøkene til VG1 kan egne seg godt som et startpunkt for et prosjekt om utdanning, yrker og arbeidsliv i samfunnsfag. Bruk gjerne denne oppgaven, som er inspirert av et undervisningsopplegg fra Amalie Skram vgs. 

Skal skolen din være med på Studieorientering? Da må elevene dine forberede seg godt til besøket.