Bestill skolebesøk

Utdanning i Bergen koordinerer Studieorientering på vegne av Universitetet i Bergen i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I Hordaland har vi også utviklet et tilbud om skolebesøk til VG1-elever. 

På Studieorientering møter elevene studenter fra de største utdanningsinstitusjonene i landet og en rekke lokale høgskoler. Elevene får mulighet til å høre om studentmiljøet på de ulike studiestedene. De kan også stille spørsmål til studentene og få svar på det de lurer på om studiestedene. 

Skolebesøkene til VG1-elever er en del av Utdanning i Bergens tilbud til videregående skoler i Hordaland for å støtte opp om livslag læring og styrke elevenes karrierelæringsprosess. Ved å besøke elevene allerede på VG1, håper vi å bidra til at elevene bruker tiden på videregående til å gjøre bevisste og veloverveide utdanningsvalg. 

Forberedelsesmateriell

Før Studieorienteringen og skolebesøkene til VG1 anbefaler vi at dere gjennomfører en forberedelse sammen med elevene. Elevene har langt større utbytte av tilbudene dersom de har hatt tid på forhånd til å forberede spørsmål og vurdere hvilke studiesteder de ønsker å høre mer om på Studieorientering. 

Skolebesøkene til VG1 kan for eksempel egne seg godt som et startpunkt for et prosjekt om utdanning, yrker og arbeidsliv i samfunnsfag. Bruk gjerne denne oppgaven, som er inspirert av et undervisningsopplegg utviklet på Amalie Skram vgs.