Nyttige lenker

Utdanningssystemet, utdanningstilbudet og opptakskravene til høyere utdanning er stadig i endring. Det kan derfor være en utfordring å til en hver tid holde seg oppdatert på alt som skjer innen høyere utdanning og i arbeidslivet. På denne siden vil du finne nyttige lenker til oppdatert informasjon.

Samordna opptak

Samordna opptak inneholder all informasjon om hvordan man søker høyrere utdanning. Her kan søkere blant annet lese om hva poenggrenser er og hvordan Samordna opptak regner ut poengsummen til hver enkelt søker. På Samordna opptak kan du holde deg oppdatert på viktige frister som elevene må overholde for å søke om studieplass. 

En av de viktigste sidene du kan kjenne til på Samordna opptak er informasjon om kommende endringer. På denne siden får du opp alle kommende endringer i opptakskrav og lignende. Siden oppdateres så snart nye endringer blir vedtatt. Du kan også bla deg tilbake og se når tidligere endringer trådte i kraft. 

Direktelinker til nyttige sider på Samordna opptak

Lånekassen

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Lånekassen gir støtte i form av lån og stipend til utdanning til personer som tar videregående eller høyere utdanning. 

Det viktigste elevene skal finne frem til hos Lånekassen er siden der de kan registrere søknad om støtte til utdanning. Det er også svært viktig at de har kjennskap til relevante krav og vilkår for å få støtte. 

Elever bør også være bevisste på hva som skjer med studielånet etter at de er ferdige å studere. Det kan man lese mer om her. 

Utdanning.no

Utdanning.no er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet. Nettstedet eies av Kunnskapsdepartementet og drives av Utdanningsdirektoratet.

På Utdanning.no finnes det mange ressurser både for elever, studenter og voksne på jakt etter etter- og videreutdanning. Det er også mange nyttige verktøy for lærere og rådgivere som jobber med karriereveiledning i skolen.

Siden har blant annet en oversikt med mer enn 6000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videreutdanningstilbud.