Informasjonstilbud til skolene 2020/2021

Her kan du lese om de forskjellige informasjonstilbudene vi har for skoleåret 2020/2021.

Skolebesøk til Vg1 høsten 2020

Turnéperioden for skolebesøk høsten 2020 er uke 43-48.

Skolebesøkene til Vg1-elever er en del av Utdanning i Bergens tilbud for å støtte opp om livslang læring og styrke elevenes karrierelæringsprosess. Ved å besøke elevene allerede på VG1, håper vi å bidra til at elevene bruker tiden på videregående til å gjøre bevisste og veloverveide utdanningsvalg.

Besøket varer i én skoletime, og blir holdt av en student som har fått opplæring av Utdanning i Bergen. Studenten forteller om høyere utdanning og om hvordan det er å være student. Innholdet i timen er utviklet av Utdanning i Bergen og revidert etter tilbakemeldinger fra rådgivere, lærere, elever og våre samarbeidspartnere. Tilbudet har eksistert siden 2017 og har fått svært gode tilbakemeldinger fra både elver og rådgivere.

Pilot: digitalt skolebesøk til Vg1

Det blir også en digital pilotversjon av Vg1-besøket for skoler som ønsker det. Vi ønsker å kunne nå enda flere skoler ved å ha digitale skolebesøk. Det digitale tilbudet er likeverdig med et fysisk skolebesøk, og består av en digital undervisningstime med interaktive oppgaver og videosnutter. Besøket vil vare i én skoletime, og blir holdt av studentmedarbeidere fra Utdanning i Bergen. 

Rådgiverseminar 2020

 

Rådgiverseminaret 2020 ble dessverre avlyst grunnet covid-19-situasjonen. Vi håper å kunne arrangere nye spennende faglige arrangementet i 2021.

Studieorientering 2021

Studieorientering er et nasjonalt samarbeid mellom universiteter, høyskoler og videregående skoler i Norge. Skolene får besøk av studenter fra en rekke studiesteder som forteller om studietilbudene sine.

Studieorientering 2021 ble arrangert digitalt på studieorientering.no den 19. og 20. januar. 

Åpen dag våren 2021

Det har ikke vært mulig å arrangere en fysisk Åpen dag i år. Derfor er Åpen dag for 2021 en nettside med oversikt over de mange studieprogrammene som tilbys i Bergen. Her kan elevene få et faglig dypdykk i spennende faglige problemstillinger, se videoer av intervju med studenter og mye mer. Du kan se alt innholdet på http://opendag.no