Informasjonstilbud til skolene 2020/2021

Her kan du lese om de forskjellige informasjonstilbudene vi har for skoleåret 2020/2021.

Skolebesøk til Vg1 høsten 2020

Turnéperioden for skolebesøk denne høsten er uke 43-48.

Skolebesøkene til Vg1-elever er en del av Utdanning i Bergens tilbud for å støtte opp om livslang læring og styrke elevenes karrierelæringsprosess. Ved å besøke elevene allerede på VG1, håper vi å bidra til at elevene bruker tiden på videregående til å gjøre bevisste og veloverveide utdanningsvalg.

Besøket varer i én skoletime, og blir holdt av en student som har fått opplæring av Utdanning i Bergen. Studenten forteller om høyere utdanning og om hvordan det er å være student. Innholdet i timen er utviklet av Utdanning i Bergen og revidert etter tilbakemeldinger fra rådgivere, lærere, elever og våre samarbeidspartnere. Tilbudet har eksistert siden 2017 og har fått svært gode tilbakemeldinger fra både elver og rådgivere.

Pilot: digitalt skolebesøk til Vg1

Det blir også en digital pilotversjon av Vg1-besøket for skoler som ønsker det. Vi ønsker å kunne nå enda flere skoler ved å ha digitale skolebesøk. Det digitale tilbudet er likeverdig med et fysisk skolebesøk, og består av en digital undervisningstime med interaktive oppgaver og videosnutter. Besøket vil vare i én skoletime, og blir holdt av studentmedarbeidere fra Utdanning i Bergen. 

Rådgiverseminar 2020

 

Rådgiverseminar 2020 blir holdt den 10.-11. november på Solstrand Hotel og Bad. Temaet for årets seminar er karrierelæring, livslang læring og overganger.

Her finner du mer informasjon og påmelding.

Studieorientering 2021

Planen for studieorientering våren 2021 er ikke klar enda. Det blir avklart fortløpende.

Studieorientering er et nasjonalt samarbeid mellom universiteter, høyskoler og videregående skoler i Norge. Skolene får besøk av studenter fra en rekke studiesteder som forteller om studietilbudene sine.

Åpen dag våren 2021

Åpen dag har som mål å gi personer som står overfor et studievalg et reelt innblikk i studieprogram de vurderer å studere. Elevene får være student for en dag, oppleve ulike campus og gjøre et dypdykk i studieprogram de har meldt seg på.  Du kan lese mer om Åpen dag på http://opendag.no