Skolebesøk til Vg1

Utdanning i Bergen har utviklet et tilbud om skolebesøk til elever som går i første klasse på et studieforberedende utdanningsprogram. Målet med besøket er å forberede elevene på tiden frem mot valget om å ta høyere utdanning.  

Skolebesøkene til VG1-elever er en del av Utdanning i Bergens tilbud for å støtte opp om livslang læring og styrke elevenes karrierelæringsprosess. Ved å besøke elevene allerede på VG1, håper vi å bidra til at elevene bruker tiden på videregående til å gjøre bevisste og veloverveide utdanningsvalg. 

Forberedelses-materiell

Skolebesøkene til Vg1 kan egne seg godt som et startpunkt for et prosjekt om utdanning, yrker og arbeidsliv i samfunnsfag. Bruk gjerne denne oppgaven, som er inspirert av et undervisnings-opplegg fra Amalie Skram vgs.

Om skolebesøket

Besøket varer i én skoletime, og blir holdt av en studentmedarbeider fra Utdanning i Bergen. Studenten forteller om høyere utdanning og om hvordan det er å være student. Det er et interaktivt undervisningsopplegg som kombinerer presentasjon, videosnutter, spørsmålsrunder og kviss med elevene. Elevene blir kjent med noen viktige begreper og får informasjon som er nyttig for dem frem mot valg av programfag for Vg2 og Vg3. De får også bl.a. høre om studentenes egne erfaringer med å velge utdanning. 

Digital pilot

I år arrangerer vi også en pilot på digitalt skolebesøk til Vg1. Det er et utvalg av skoler som får tilbud om dette i første omgang. Tilbudet er likeverdig som de fysiske besøkene beskrevet over, og gjør det mulig å nå flere elever i det nye Vestland fylke. Opplegget er interaktivt og holdes av studentmedarbeidere i sanntid på en digital plattform.  


Turnédato

Vi baserer turnéplanen på informasjonen du legger inn i påmeldingsskjemaet. Det er ikke mulig å bytte tidspunkt dersom datoen ikke passer. Derfor ber vi om at du svarer så utfyllende som mulig i skjemaet. Hvilke dager i turnéperioden passer det best, og når passer det absolutt ikke å få besøk?

Torsdag 10. september er fristen for påmelding til skolebesøk til Vg1.

Klikk her for å melde på skolen din til skolebesøk til Vg1