Registrer oppgaveannonse

Oppgavesamarbeid går ut på at en bachelor- eller masterstudent setter seg inn i en problemstilling og løser en oppgave for en virksomhet eller organisasjon. Våre studenter kan slik være en ressurs for din virksomhet/organisasjon med sin faglige innsikt. Du får en sjanse til å bygge opp nettverk innenfor feltet du jobber med, og muligheten til å markedsføre bedriften din mot studenter. 

Du kan fylle ut skjema både når:
- Du har klart et tema for oppgave og en idé om hva slags fagbakgrunn studenten(e) kan ha.
- Du ønsker en mer åpen annonse hvor studentene oppfordres til å ta kontakt for å diskutere oppgavetema.

Vi følger opp alle innkomne skjema fortløpende. Kontakt gjerne arbeidsliv@uib.no for spørsmål om oppgavesamarbeid, hvis du sitter på en idé du vil diskutere, eller hvis du har forslag til andre samarbeidsformer.

Før du fyller ut skjemaet oppfordrer vi til å oppsøke Universitetet i Bergen sine nettsider om oppgavesamarbeid. Her finner du informasjon om forskjellen på bachelor- og master, fagområdene våre og hva vi ønsker med et oppgavesamarbeid.
 

Generell informasjon

Vi anbefaler å sette søknadsfristen 5-6 md. frem i tid

Kontaktinformasjon