Samarbeid

Utdanning i Bergen er en nettverksorganisasjon som styrker samhandlingen mellom utdanningsinstitusjonene, samfunnet og arbeidslivet i bergensregionen.