Åpen dag

På grunn av den pågående pandemien og av smittevernhensyn, må det fysiske arrangementet dessverre utgå i 2021. I stedet planlegger man for et digitalt Åpen Dag-arrangement. Mer informasjon og program kommer når dette er klart.

Åpen dag 2021 arrangeres som et samarbeid mellom åtte studiesteder i Bergen. Prosjektet koordineres av Utdanning i Bergen og en prosjektgruppe som er sammensatt av representanter fra samarbeidsinstitusjonene.

Rammer for Åpen dag

Felles rammer for Åpen dag er en forutsetning for at arrangementet kan gjennomføres i fellesskap.

Styret til Utdanning i Bergen har vedtatt rammer for hva Åpen dag skal være og hva programmet for dagen skal inneholde. Arrangementene som inngår i Åpen dag-programmet, skal ikke være en forflytning av utdanningsmesser eller skolebesøk inn på campus.

Mål for Åpen dag-samarbeidet

Åpen dag er et informasjonstiltak som skal gi potensielle søkere et reelt grunnlag å basere studievalget sitt på.

Arrangementer som inngår i programmet til Åpen dag skal gi et ekte innblikk i hva det enkelte studieprogrammet går ut på.

Arrangementsinnhold 

Når det gjelder arrangementsinnhold i 2021 jobber vi med digitale alternativ.

 

Styret til Utdanning i Bergen har også vedtatt at det skal være likhetstrekk mellom arrangementene på Åpen dag.  Arrangementene som inngår i Åpen dag programmet, skal være mest mulig spisset mot det enkelte studieprogrammet.

Alle arrangement som inngår i “Åpen dag – Student for en dag” bør derfor:

  • inneholde kontakt med studenter
  • inneholde kontakt med faglig ansatte
  • synliggjøre arbeidsmulighetene etter å ha studert ved dette studieprogrammet
  • være individuelt, og ikke samlearrangement av flere studieprogram

Spørsmål?

Har du spørsmål om Åpen dag 2021, ta kontakt med utdanningibergen@uib.no eller prosjektkoordinatoren ved din institusjon.

Prosjektgruppen består av:

Michelle Ingrid Greene, Utdanning i Bergen, prosjektleder

Jørgen Thune Johnsen, Universitetet i Bergen

Silje Kathrine Høyland, Høgskulen på Vestlandet

Astri Inga Kamsvåg, Norges Handelshøyskole

Liv Fjeldstad, Handelshøyskolen BI

Åsa Hallsteinsdatter Hoel, Høyskolen Kristiania

Jo Stevenson, NLA Høgskolen

Geir Johannessen, VID Vitenskapelige høgskole

Mirjam Lundhaug, Fagskolen i Hordaland