BTS Invest

Foto: BTS Invest

BTS Invest

Skrevet av: StudentBergen

Foto: BTS Invest

Aksjegruppe som forvalter penger på vegne av BTS - Studentersamfundet ved Høgskolen på Vestlandet.

BTS Invest er en aksjegruppen som ble opprettet i 2008, og består eksklusivt av HVL-studenter. BTS Invest arbeider kontinuerlig med å øke bevissthet, kunnskap og engasjement om aksjer og børs blant studenter på HVL. 

Målsettingen til gruppen er læring og erfaring, og å få en god overordnet forståelse for aksjer, aksjehandel, og aksjemarkedet for øvrig. Ved å blant annet analysere aksjeselskaper og forhold i makrobildet, jobber BTS Invest med å opprette en portefølje bestående av langsiktige og kortsiktige aksjer.

I tillegg til styret består Aksjegruppen av en arbeidsgruppe på 7 HVL-studenter, som jobber sammen for å analysere ulike bransjer og selskaper, slik at styret til slutt kan velge hvilke aksjer vi investerer i og dermed inkluderer i porteføljen.

HVEM KAN VÆRE MED?

Studenter ved Høgskolen på Vestlandet

KONTAKT

Epost:

bts.invest@hvl.no

 

Nettside:

bergents.org

SOSIALE MEDIER

TILKNYTNING

En av undergruppene i

BTS - Studentersamfunnet
ved Høgskolen 
på Vestlandet

 

 


 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss