Rebellium - BTS Studentkor

Foto: Toril Sunde Apelthun / Rebellium

Rebellium - BTS Studentkor

Skrevet av: StudentBergen

Foto: Toril Sunde Apelthun / Rebellium

Blandet studentkor ved Høgskolen på Vestlandet

Rebellium hadde sin opprinnelse på lærerutdannelsen på Landås, men med samlokaliseringen har koret flyttet med til Kronstad og er nå åpent for alle studenter ved Høgskolen. Koret legger vekt på sangglede, kreativitet og god stemning.

Det er ingen opptaksprøve for nye medlemmer. Åpne øvelser holdes i starten av hvert semester. Utenfor disse øvelsene kan nye medlemmer ta kontakt for å avtale opptak til koret. Øving holdes hver tirsdag kl 19:00 på Kronstad.

HVEM KAN BLI MED?

Studenter ved Høgskolen på Vestlandet

KONTAKT

E-post:
rebellium.bts@gmail.com

Telefon:
90819590

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

BTS- Studentersamfundet ved Høgskolen på Vestlandet, Bergen

 

Partnere

Kontakt

Følg oss