Foto: Arjeta Hohxa

Satser på faglig veiledning digitalt

Savnet etter en enklere diskusjonsplattform mellom studenter og faglig ansatte er bakgrunnen for Snapmentor, utviklet av Jens Aarre Seip og Eirik Hernes Berre. I 2019 realiserte de drømmen og har nå kunder som blant annet NHH og NTNU, hvor de selv var studenter.

Savnet kontakten med fagmiljø

Ifølge Studiebarometeret er norske studenter generelt ganske fornøyd med studier og studiested, men kontakt med faglærer er en av delene som scorer lavest. Også Jens og Eirik merket dette på sine studier på NHH og NTNU. De synes det var stor avstand mellom foreleser og student når de sto fast i faget, og begynte i løpet av studieløpet å jobbe med idéen til Snapmentor

- Av og til satt vi og rev oss i håret fordi det var vanskelig å navigere hvor vi skulle henvende oss for å få diskutert faglige spørsmål.. Først og fremst er Snapmentor en enkel måte for faglærer eller studentassistenter å gi faglig hjelp til studenter. Vi benytter et system som allerede er der.

Som tidligere studentassistenter, har de god kjennskap til hvordan en jobber med faglig veiledning til studenter og hvordan studenter bruker denne tjenesten. Ifølge Eirik er den største utfordringen at det er lite spørsmål som kommer inn til studentassistenter:

- Det stilles altfor få spørsmål, og de som spør er gjerne de som kjenner oss fra før. Vi gjør det enklere for institusjoner, og alle de dyktige professorene og studentassistentene å åpne for spørsmål fra studentene.

Det de har sett går igjen er at studenter har ulike barrierer mot å stille faglige spørsmål. Eirik nevner noen.

- En grunn til at det kan være vanskelig å stille spørsmål er at ingen ønsker å fremstå som dumme.. Man ønsker kanskje ikke å ta noens tid, vet ikke hvem man skal spørre og det kan være vanskelig å formulere et godt spørsmål i et fag hvor man har lite faglig kunnskap. Vi prøver å gjøre det lettere.

Ekstra jobb med overbevisning

Det var siste året på master at Jens og Eirik for alvor begynte å jobbe med ideen om Snapmentor. Etter ni måneder satt de på nok materiale til det som kunne utvikles til et selskap. Eirik sier det har vært to viktige oppdagelser med oppstartsselskapet.

- Først må du finne ut om dette er et problem som eksisterer. Og det føler jeg vi har fått bekreftet. Videre må du finne ut om dette er et problem noen er villige til å betale for å løse.

Når de fikk bekreftet at det var et behov der ute, visste de at det var noe de kunne satse på. Med hjelp fra blant annet VIS inkubatorhub og Startuplab Bergen kunne de realisere selskapet i 2019. NHH er en av kundene og et sted de har fått verdifull hjelp til selskapet.

- Vi har vært heldige å finne professorer på BI, NHH og NTNU som brenner for dette, og det er en bra drivkraft. Tjenesten vi ønsker å levere er avhengig av at det er noen professorer som ønsker og tør å satse på dette. 

 

Trygge rammer som student

For Eirik og Jens var det behagelig å starte opp selskapet under studietiden, med Lånekassen som en økonomisk sikkerhet. I tillegg har de hatt både sosiale og faglige nettverk å støtte seg på for faglige innspill.

- Det er ganske bra å starte som student, for du får mulighet å utforske ideen din i trygge rammer. Når du finner ut at dette funker, så har du muligheten til å satse fullt.

De nevner fordelen med å kunne jobbe i det små i starten, med innspill fra medstudenter som en viktig bit. Og den relativt lave risikoen en har som student, kontra det å skulle stå alene med et selskap med større usikkerhet, er et viktig poeng. 

Jens har et tips til andre som vurderer å starte et selskap.

- Jeg hadde passet på å bli kjent med flere fagmiljø. En startup trenger mye ulik kompetanse, slik som design, teknologi, jus og økonomi, og det er de færreste som kan alt dette selv..

Populær løsning

Snapmentor har etter hvert blitt en populær løsning for de som bruker den. De har allerede fått med institusjoner som NHH, BI, NTNU og Universtetet i Sørøst – Norge, og plattformen kan brukes på tvers av fagfelt. Eirik og Jens er svært opptatt av å få tilbakemeldinger fra brukerne av plattformen, slik at de kan tilpasse løsningen etter brukernes behov. Snapmentor er i stadig utvikling og grunderne har innsett hvor vikitg brukertesting er. Eirik legger vekt på at dette er viktig å ha i tankene for andre som vil starte opp.

- Jeg har lært veldig mye i det siste på hvor flink du må være på brukertesting. Som student har du tilgang til veldig mange. Du trenger ikke kjenne dem, du må bare tørre å stoppe dem og be dem om å gi en tilbakemelding eller teste noe. Det er lett å gå i den fellen at man tror man har løsningen selv.

En av de tingene gründerne i Snapmentor synes er bra med å ha sitt eget selskap, er at de får ta del i alle avgjørelser..

- Du blir utfordret og får mye kunnskap om ting du ikke kan, som du må lære deg underveis. Du får være med å tenke fremover og får ansvar for ikke bare det du skal jobbe med nå, men det du skal jobbe med om en eller seks måneder.

Et annet aspekt ved det å være studentgünder er, ifølge Eirik, å skulle overbevise noen om at det du gjør er viktig og nødvendig.

- Om en tenker startup som student versus startup med 15 år i arbeidslivet, så må du kunne overbevise om at du kan det du driver med. Det å overbevise investorer og mulige kunder, kan være en større utfordring som student.

 

Snakk med folk

På spørsmål om de tre viktigste tipsene for studenter som ønsker å starte eget selskap, kommer det kontant fra begge to:

- Prat med folk om ideen! Det er veldig lett å sitte og tenke at man må holde alt hemmelig, så ikke andre snapper opp ideen. Men da kommer en ingen vei. Stol på at du forstår ideen din så godt at dersom noen forsøker å kopiere den, så er det du som sitter på detaljene.

De understreker viktigheten av å bruke nettverket sitt, blant annet VIS.

- Gå innom dem og si hei. De er veldig hjelpsomme, og du får mer kunnskap om dette er en god idé eller om det er noen som gjør akkurat det samme.

Råd nummer to er å bli kjent med folk på tvers av studiested og fag.

- Om du studerer design, kommer du til å trenge en økonom eller en med teknisk bakgrunn og omvendt. Prat med dem som er gode på det du ikke kan,  man kommer til å trenge denne kunnskapen, sier Eirik.

Det tredje rådet er å bare starte, ifølge Eirik .

- Bare begynn. Start i det små. Ikke vær redd for å gå for fort frem. Om det er en app du vil utvikle, tegn det i powerpoint og vis det til noen. Ikke vær redd for å presentere noe som er halvferdig.

 

De fleste har en grunder i seg

Mange tenker nok at en ikke har det som trengs for å bli gründer, at man ikke har det i seg. Men Jens og Eirik er enige om at de aller fleste kan bli grundere. Eirik er selv ikke en som liker å ta risikoer, og han tenkte ikke på seg selv som gründer før han sto i det.

- Det er selvfølgelig en risiko å være gründer, men man kan gjøre det på en måte som man selv er komfortabel med. Alle kan være med som gründer.

De understreker hvor viktig det er å være flere som starter opp, både på grunn av det sosiale og faglige.

- En kan sikkert lykkes alene, men sjansen er større for at man lykkes om man er flere. Det er også morsommere.

At det er mye jobb å være gründer er de helt klare på. Eirik påpeker allikevel at det ikke er så kritisk som han fryktet.

- Det er mye jobb, vanskelig å si noe annet. Men det er ingen sprint. Og det er gøy. Hvis du ikke synes det, så kommer det til å bli veldig mye jobb.

Å være student samtidig som en er gründer, kan for mange virke overveldende. Eirik og Jens er imidlertid enige om at det for dem handlet om å få jobbe med noe studierelatert. Jens skrev sin master om Snapmentor, så for ham er det ekstra sammenviklet. Med studier på NTNU og samfunnsøkonomisk institutt var det for Eirik en litt større avstand, men det fungerte fint. 

- Det er ganske interessant at vi har gjort det så ulikt. Jeg har i grunnen hatt en tett kobling mellom studie og startup, mens Eirik har kunnet skille det. Det er forskjellige måter å gjøre det på og begge deler fungerer, sier Jens.

Bratt læringskurve

En viktig del av det å være gründer er at man må stå i det, positivt eller negativt. For Snapmentor har det vært mange oppturer. Eirik er klar på at han ikke ville endret på noe dersom han skulle startet opp i dag.

- Det er en million ting vi kunne gjort annerledes, men jeg ville ikke gått tilbake og endret på noe. Alle de tabbene vi gjør, er det som fører til at vi ikke gjør dem igjen. Bare pass på at du går gjennom det du har gjort siste uken og hva som kunne blitt gjort annerledes, sånn at du lærer av det fortest mulig.

Den berømte læringskurven er for alle startups bratt, dette gjelder også for Snapmentor.

- Det er vanskelig å konkurrere med startups i bratt læringskurve, sier Jens og smiler.. Du har en del ting du bare må lære deg veldig fort.

Lysende fremtidsutsikter

Markedet for selskapet Snapmentor ser lysende ut, til tross for pandemien.

- Det er jo åpenbart mye negativt med korona, men på den positive siden er det mange studiesteder som nå ønsker å skape nye digitale eller hybride læringsmiljø. Vi håper og tror at det er en langsiktig trend uavhengig av pandemien.

De ser på fremtiden som veldig positiv for bransjen, da de mener universitets – og høyskolesektorensektoren har et stort forbedringspotensial for digitale læringsmidler. Ifølge Jens er mye uutforsket.

- Det er et marked som kommer til å gjennomgå store omveltninger de neste årene, men som kommer til å åpne seg mer og mer. Vi håper og tror vi kan være aktuelle utover i Europa og resten av verden.

 

Snapmentor er en plattform for universitets- og høyskolesektoren, hvor faglig ansatte via chat kan gi studenter faglig veiledning. Studiestedene betaler for løsningen og kobler på faglærere som så gir tilgang til studenter som ønsker det. Grunnleggerne driver ikke selv studentveiledning, men utvikler software.