Språk som karrierevei

For Susan Johnsen har en mastergrad i russisk språk skapt mange karrieremuligheter. I dag er hun seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen og prosjektleder for det nyåpnede Innovasjonshub UiB.

Etter å ha tatt russisk på videregående, bestemte Johnsen seg for å begynne på russisk språk på Universitetet i Bergen med mellomfag i sammenlignende politikk. Da det var tid for å spisse seg inn på et masterløp, falt valget på språkdelen.

– På den tiden der var det mye optimisme rundt samarbeid med Russland, men verden var ikke helt sånn på utsiden av universitetet som man trodde da man studerte, forklarer Johnsen.

Med en baby hjemme kunne ikke Johnsen dra på internship eller bygge opp språkkarrieren i utlandet på tradisjonelt vis, som mange språkstudenter gjorde etter studiene. Hun kom derimot borti en utlysning på Karrieresenteret om traineeposisjon på et kommunikasjonsbyrå, Nor PR.

– Jeg tenkte, kommunikasjon, det kan jeg. Jeg har studert språk. Så jeg måtte bare overbevise dem om at språk er lik kommunikasjon, ler hun.

Måtte oversette språkkompetansen

Selv om russisk ikke var et av kriteriene, overbeviste Johnsen arbeidsgiverne om at hun var en god kandidat for stillingen.

– Man blir jo også ekstremt god i sitt eget språk når man skal bli god i et fremmedspråk, argumenterte Johnsen.

– Du kan veldig mye om det å være annerledes, se ting fra to ulike ståsted, og kan ta i bruk kilder som andre ikke har tilgang på grunnet manglende språkkompetanse. Samtidig har man et mye mer nyansert forhold til hvordan man må tenke og jobbe i lys av kulturforskjeller og ulike kulturelle koder.

Arbeidsgiverne likte salgspitchen og Johnsen ble ansatt. Kun noen måneder etter studieløpet hadde Johnsen fått seg jobb.

– Jeg gikk rett inn i en veldig kommersiell verden og det var en ufattelig bratt læringskurve. Det var fakturering, kunder, og innsalg. Fremmed for meg, men utrolig lærerikt, kan Johnsen fortelle.

Etter tre år ville Johnsen bruke mer av sin språk- og kulturkompetanse, og begynte i et vikariat hos Diku (tidligere SIU). Først innen kommunikasjon, senere med utdanningsprogrammer rettet mot Russland. Selv om stillingen møtte hennes studiekompetanse, oppdaget hun at hun ønsket å bidra til noe større.

Lagde sin egen drømmejobb

– Da vikariatet nærmet seg slutten tenkte jeg at for å finne drømmejobben, så kan det være at jeg må lage den selv, forteller Johnsen.

– Jeg ville jobbe med Russlandsrelaterte ting, men jeg har også alltid vært opptatt av mye større enn bare det rent språklige: Samfunnsrelevans, samfunnsansvar, bærekraft, menneskerettigheter og sånne ting. Kunne jeg kombinere disse? Så da gjorde jeg det.

I fem år forlot Johnsen det vanlige arbeidslivet og gikk inn i startupverdenen. Ved bruk av den kompetansen hun hadde tilegnet seg, etablerte hun en bedrift hvor hun utviklet og leverte kurs i interkulturell kompetanse og bærekraftsmodeller, og jobbet med ulike prosjekter knyttet til innovasjonsprosesser og entreprenørskap. For å styrke sin kompetanse tok hun også en mastergrad (MBA) i økonomi og ledelse.

– Det var fem lærerike år der jeg fikk utforsket mange andre sider av kompetansen min, forteller hun.

En av hennes største kunder var Equinor. Da oljekrisen kom, ble forespørselen etter kursene nedtrappet og hun måtte igjen ta et nytt karrierevalg: Fortsette eller se mot en ny jobbmulighet? Hun valgte det siste.

Vil bygge bro for tverrfaglighet

Johnsen dro så tilbake til SIU og jobbet som rådgiver i noen år, før Universitetet i Bergen lyste ut en innovasjonsstilling. Johnsen ble begeistret: Her kunne hun ta i bruk sin verdifulle kunnskap og erfaring som hun hadde akkumulert gjennom årene i de ulike sektorene. Med bakgrunn i hennes brede og tverrfaglige kompetanse ble Johnsen ansatt.

– Du kan ikke drive med innovasjon og skape nye forretningsmodeller i dag basert på kun én kompetanse. Enten må du ha mange ulike kompetanser selv eller knytte deg til folk som har det.

I dag jobber hun som seniorrådgiver på innovasjonsområdet på forskningsadministrativ avdeling ved UiB. Hun er også prosjektleder for Innovasjonshub UiB, et tverrfaglig plattform for innovasjon og entreprenørskap for studenter på universitetet. Gjennom jobben ønsker Johnsen å bidra til tverrfaglighet og til å hjelpe studenter med å utforske alternative muligheter mens de tar utdanning.

– Det er russiskfaget som har drevet meg til å utforske hvordan kompetansen min er relevant i verden i dag. Gjennom dette lærte jeg veldig mye, forteller Johnsen.