Støttespillere for studentbedrifter i vekst

Har du kommet forbi idéfasen for studentstartupen og har et produkt under utvikling eller egen bedrift? Gründerskap er dynamisk, og det er viktig med de rette støttespillerne når man har kommet et stykke på vei.

Innovasjonsuken OPP er en årlig festival som feirer entreprenørskapsmiljøet i regionen. Her samles ulike aktører innen innovasjon og forretningsutvikling i en hel uke. Her kan du bidra til, delta i, og bli kjent med ulike gründertilbud som eksisterer i Bergensregionen.

Connect Vest er en non-profit medlemsorganisasjon som jobber for at gründere skal få tilgang til kompetanse, kapital og nettverk. Connect Vest bruker sitt nettverk av 200 medlemsbedrifter, 85 investorer og 700 gründere til å hjelpe etablerte selskaper med å vokse og utvikle seg enda mer. 

  • Connect BAN (business angel network) er et nettverk av investeringspartnere som er å utkikk etter å investere i tidlig-fase selskaper. Her deles kompetanse, erfaring og nettverk både mellom investorer og grundere.
  • Connect Springbrett er en 6-8 ukers lang prosess hvor selskapet, med hjelp fra Connect Vest, utarbeider en presentasjon om sin forretningskonsept og strategiske utfordringer. Et headhuntet ekspertpanel på 6-8 ressurspersoner fra næringslivet vil gi skreddersydd rådgiving på selskapets vekststrategi i 2.5 timer.

Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) bidrar til innovasjon, nyskaping og vekst på Vestlandet. Her samles næringsliv, forskere, gründere og studenter. Gjennom VIS kan du få rådgiving innen forretningsutvikling og innovasjon, nettverk og kontorplass. VIS har også flere vekstprogrammer for etablerte bedrifter, oppstartsprogrammer innenfor flere sektorer, og gründerprogrammer for selskaper i tidligfase.

  • VIS Gründehub er et 4-måneders tidligfaseprogram for selskaper som er i testfasen. Gjennom programmet får du hjelp med idéutvikling, markeds- og kundeinnsikt, forretningsutvikling og nettverk. Som medlem får du i tillegg fast plass i VIS sine lokaler, rabatterte priser hos VIS sine samarbeidspartnere, egen “demodag” og mer.
  • VIS oppstartsprogram. Som medlem i et av VIS sine oppstartsprogram, vil du blant annet få tett oppfølging, kontorplass, og innføring i metodikk og verktøy som vil bidra til bedre utvikling av ditt selskapet. 

VIS er en ledende aktør i innovasjonsmiljøet i Bergen og arrangerer ofte aktiviteter i samarbeid med næringsklynger og studiesteder i Bergen.

Impact Hub Bergen er en møteplass med spesiell fokus på sosialt entreprenørskap. Her finner du fleksible kontorplasser, eksklusive arrangementer, og et nettverk bestående av samfunnsengasjerte folk. Krever medlemskap. Åpen for gratis dagspass. 

Startup Lab Bergen er en del av Norges største støttenettverk for teknologibaserte oppstartsbedrifter. Som student kan du låne kontor i opptil en måned mens du jobber med din ide. Som medlem får du kontorplass, Wifi, kaffe og tilgang til printer – samt et verdifullt nettverk av mentorer, investorer, og industripartnere.

Etablerersenteret er et offentlig tilbud til gründere. Alt du trenger å vite om entreprenørskap kan du få informasjon om her. Du også tilgang til diverse etablererkurs, rådgiving og Treffpunkt, en felles møteplass for engasjerte gründere. 

Innovasjon Norge er et statlig selskap som bidrar til utvikling og nyskaping i det norske næringslivet. Innovasjon Norge har generelt en høy terskel for å gi støtte, men du finner også gratis arrangementer, kurs, rådgiving, og gode støtteordninger.

Bergen.Works er en kontorløsning i Skostredet, hvor du kan leie kontorplass og møterom. Her finner du gründere fra tverrfaglige disipliner som er opptatt av kreativ innovasjon. Som medlem blir du en del av et nettverk av investorer, rådgivere og kunder. Du får også delta på diverse seminarer, workshops, og arrangementer.

Tower Bergen. Bykontor hvor du kan leie kontorplass midt i sentrum av Bergen. Ulike løsninger for etablerte bedrifter.