Tilbake på skolebenken for å lære seg kinesisk

Tor Stian Holte er 72 år gammel, pensjonert og studerer kinesisk på Universitetet i Bergen. Ikke den typiske studenten, men en av mange som ønsker å lære mer om kinesisk språk og kultur. Hver uke møter han medstudenter og andre interesserte på språkkafeen Chinese Corner på Kvarteret.

Holte kommer opprinnelig fra Geithus i Buskerud. Han studerte realfag i Oslo fra 1965 til 1970 og arbeidet i treforedlingsindustrien til han begynte i oljeindustrien og flyttet til Bergen i 1986. Holte har dyrket språk som hobby i flere år, men det var ikke før i år at han bestemte seg for å gå tilbake til skolebenken.

Hvorfor kinesisk?

– Fordi språket og kulturen er interessant. Jeg var i Kina i 1972 som medlem i en delegasjon fra Vennskapssambandet Norge-Kina, forteller Holte.

For å forberede seg til turen kjøpte tok Holte et kinesiskkurs fra Linguaphone som på var på 78-plater, selv om det nok var et medium som var utdatert alt den gangen. Siden har interessen hans for språket økt, og i år søkte han seg inn på bachelorstudiet i kinesisk.

Imponerer på Chinese Corner

Ved siden av studiet er Holte aktiv i det kinesiske språksamfunnet: Han deltar regelmessig på Chinese Corner, en språkkafe som holdes hver fredag kveld på Kvarteret. Der ble han kjent med Ngwaiwang Chan, en stamgjest som kommer fra Macau, Kina.

– Chinese Corner er for alle som vil øve seg på å snakke kinesisk og for kinesere som vil øve seg på norsk og møte nordmenn, forteller Chan.

På Chinese Corner er det stor blanding av folk som møter opp: Fra utvekslingsstudenter, programmerere til økonomistudenter fra NHH. Chan legger vekt på at kafeen er lavterskel og at kjennskap til Kina ikke er nødvendig.

– Det er mange som har studert kinesisk før eller vært på utveksling, men vi har folk som aldri har vært i Kina før også.

Han legger derimot ikke skjul på at han er imponert over språkkunnskapene til de norske studentene.

– Det er veldig imponerende hvor mye de kan. Noen har til og med god Beijing-aksent. Jeg skjønner ikke hvordan de klarer det — for kinesisk er vanskelig, selv for meg.

Vurderer utveksling

Holte er også med i UiBs Tandem Language, hvor en norsk student blir satt sammen med en fremmedspråklig student. Der møter han jevnlig en mastergradstudent fra Kina for å praktisere kinesisk og lære fra seg norsk.

Chan er enig i Holte sin tilnærming i språklæring og råder studenter som vil lære seg kinesisk å ta i bruk språket så ofte de kan.

– Snakk og eksponer det for språket. Chinese Corner kan være et god supplementær til studie, men det beste er hvis du kan dra til et sted hvor du kan få brukt språket.

Til tross for engasjementet har ikke Holte vært tilbake i Kina siden sine delegatdager. I studiet er det imidlertid et tilbud om utveksling på tredjeåret. Det sitter han fortsatt og vurderer.

– I 2022 er det 50 år siden jeg dro til Kina. Kanskje jeg skal tilbake da, sier han tankefullt.

– Eller kanskje jeg skal ta en mastergrad i informatikk om Noam Chomskys teori om syntaks. Vi får se.