Foto: HVL skape

Tilbud for gründerspirer

Er du/dere studenter og lurer på å starte eget selskap? Det finnes mange ordninger hvor du kan få råd og veiledning for prosessen med å starte eget selskap. Og mangler du kontorplass eller utstyr til prototypen din, så finnes det også. Noen av disse er knyttet til studiesteder, andre er uavhengige. Her finner du en liste over organisasjoner egnet for studenter som ønsker å bli kjent med innovasjonsmiljøet i Bergen.

Tilbud for alle studenter, uavhengig av studiested

Start er en studentorganisasjon som jobber for å fremme innovasjon, nytenkning og entreprenørskap blant studenter i Bergen. De viser hvor lav terskelen for å realisere en ny ide faktisk er. I Bergen finner du lokallagene Start BI (for studenter ved BI), Start NHH (for studenter ved NHH) og Start Bergen (for alle studenter). Her finner du et støttende miljø med andre engasjerte gründerspirer. Noen av deres faste arrangment er Bergen Brainstorm og Venture Cup Idea. 

Les om tidligere arrangør og deltaker fra vinnerteamet av Bergen Brainstorm.

INSJ Bergen er en organisasjon som gir gratis veiledningstjenester for studenter som ønsker å realisere en idé eller lære om entreprenørskap. Her får du hjelp med å kartlegge dine muligheter, juridisk rådgiving, og medlemskap i et spennende miljø med andre engasjerte grunderspirer! 

Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) er et teknologioverføringsselskap som støtter opp om studiestedene i Bergen. De har kompetanse innenfor innovasjon og entreprenørskap og et tett samarbeid med HVL, UiB og NHH. VIS tilbyr et gratis, uforpliktende møte med studenter uavhengig av studiested, som ønsker å diskutere og få evaluert ideen sin. Ved Vil Vite senteret på Marineholmen kan studentgründere også leie kontorplass.  

Marineholmen Makerspace er et verksted på 400 kvadratmeter som er fylt med alt av utstyr som trengs for å utvikle og prototype en idé. Her finner du blant annet 3D-printere, laserkuttere, symaskiner, CNC-maskiner og mye mer. I tillegg kan du leie lagerplass, delta på arrangementer, og være del av et kreativt skapemiljø. Som student ved UiB og HVL får du rabatt på medlemskapet. 

Nordic China Startup Forum jobber for å inspirere og støtte samarbeid mellom nordisk og kinesiske entreprenører, startups og unge interessenter. Her finner du gratis startup- og teknologiarrangementer, med fokus på nordisk-kinesisk relasjoner. De har et lokalt team i Bergen.

Tilbud spesifikt for studiesteder

HVL Skape er et tilbud for alle studenter ved Høgskulen på Vestlandet. Her tilbys veiledning, kurs og workshops. De har både nye og faste arrangementer innenfor temaene innovasjon og entreprenørskap. Har du en ide, ønsker å finne teammedlemmer, eller bli med på et team? Da bør du ta kontakt med en innovasjonsrådgiver fra HVL Skape. 

Innovasjonshuben UiB er et tilbud for alle studenter ved Universitetet i Bergen. Her tilbys et møtested for studenter som ønsker å bygge nettverk, lære mer om innovasjon, og utvikle nyskapende ideer. Det holdes jevnlig arrangementer om innovasjon og entreprenørskap, og det er gratis å være medlem i Innovasjonshuben.

UiB Collaboratory er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for klima og energiomstilling (CET) og studenter med mål om å stimulere til et dynamisk, innovativt og tverrfaglig akademisk miljø ved UiB. Kurs og arrangementer ved UiB Collaboratory er studentdrevet i samarbeid med CET.  Her arrangeres blant annet Bergen International Student Conference (BISC), en årlig konferanse om klima og miljø. 

Bergen Entrepreneurship Academy er et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet med mål om å fremme studententreprenørskap og tverrfaglige entreprenørskapsaktiviteter i Bergen. Her finner du mange spennende tilbud, studenthistorier og arrangementer. Et sted for alle studentgründere!